INFORMACJE POWIATOWE

Zalesiada 2016

DSC 0844

Działające przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im prof. Eugeniusza Wilczkowskiego  w Gostyninie Gostynińskie Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków Osób z Problemami Psychicznymi i Uzależnieniami ,,Ostoja” zorganizowało w dniu 1 lipca 2016 r.,festyn integracyjny ,,Zalesiada”,obchodzony pod hasłem: „Zdrowie psychiczne wspólna droga, wspólna sprawa”.

Podczas pięknej pogody w festynie wzięło udział ponad 300 osób oraz wielu zaproszonych gości.

Miejscem festynu były tereny zielone przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im prof. Eugeniusza Wilczkowskiego
w Gostyninie .

Festyn został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i zrealizowany w ramach projektu „Zdrowie psychiczne wspólna droga, wspólna sprawa”

 

Ostrzeżenie - burze z gradem

Błyskawica

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gostyninie ostrzega:

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia:

Obszar: województwo mazowieckie 
Ważność: od 2016-07-02  20:00:00  do  2016-07-03  9:00:00 

Uwagi: Brak.

Stopień zagrożenia Opis
     3 Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
     2 Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Groźne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
     1 Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej 

XX Sesja Rady Powiatu - uchwały

DSC 0911

W dniu 23 czerwca 2016r odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego. Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk. Przewodnicząca Rady Powiatu

Rada Powiatu przyjęła

Informacje o ochronie zdrowia na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Sprawozdanie Zarządu z wykonania kierunków działania Zarządu Powiatu za rok 2015.

Rada Powiatu podjęła uchwały

 • Nr. XX/85/2016 w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Mocarzewie oraz włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie.

 • Nr. XX/86/2016 w sprawie utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Mocarzewie oraz włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie.

 • Nr.XX/87/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego na czas nieoznaczony i odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

 • Nr. XX/88/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2015 rok.

 • Nr. XX/89/2016 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

 • Nr. XX/90/2016 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVII/77/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.

 • Nr. XX/91/2016 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

 • Nr. XX/92/2016 zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016 – 2024.

 • Nr. XX/93/2016 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016.

Centru Edukacji Obywatelskiej z wizyta w Starostwie

DSC 0828

Miła wizyta nauczycieli biorących udział w warsztatach ekologicznych - Weź oddech - organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Rzeczowa dyskusja i wymiana poglądów na temat odnawialnych źródeł energii i edukacji ekologicznej przekonała nas o słuszności naszych wspólnych działań.

 

Finał wojewódzki konkursu plastycznego „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

1 41447

Trzydzieści trzy osoby zostały nagrodzone w wojewódzkim finale konkursu plastycznego „W trosce o nasze bezpieczeństwo” którego organizatorem jest Szef Obrony Cywilnej Kraju – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej . Pan Sylwester Dąbrowski, I Wicewojewoda Mazowiecki wręczył zwycięzcom m.in. sprzęt elektroniczny, hulajnogi, gry i książki. Uroczyste przekazanie nagród i dyplomów odbyło się 21 czerwca 2016 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. 
Prace konkursowe oceniano w czterech kategoriach wiekowych: grupa I-uczniowie klas 1-3, grupa II –uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, grupa III-uczniowie gimnazjów oraz grupa IV- uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych i oddziałów integracyjnych. 
Wśród finalistów wojewódzkiego etapu konkursu „W trosce o nasze bezpieczeństwo”, znalazły się dwie uczennice z Powiatu Gostynińskiego :
grupa II: Natalia Rzepnikowska – Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie / Opiekun P. Halina Goliszewska
grupa III: Maja Wasilewska Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie / Opiekun P. Anna Michalska
W/w uczennice zakwalifikowały się do ogólnopolskiego etapu konkursu. Konkurs ma na celu kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży. Etap wojewódzki został przeprowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego we współpracy z Komendą Główną Straży Pożarnej.

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

INFORMACJE POWIATOWE

40 km po pustyni NEGEV dla Mocarzewa
Marathon Dariusz Kiełbasa Biegniemy po pustyni w Izraelu aby pomóc zbudować dom dla dzieci z Mocarzewa. Wraz z Darkiem Jakubowskim ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Debata o bezpieczeństwie
V Debata powiatowa w Gostyninie22 listopada br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

  Nocna i świąteczna ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

Związek Kombatantów
Związek Kombatantów

  Związek ...

Karta praw pacjenta
KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

Nasz adres

 • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
 • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
 • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345