Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Nie Pozwól Wygrać Depresji

Plakat PPZ Depresja.png 2
 

Odprawa roczna w KPP Gostynin

281 138541 m

 

W dniu 01.02 w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie odbyła się odprawa roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Dariusza Króla. Głównym tematem odprawy było podsumowanie osiągniętych wyników w roku 2022, a także wyznaczenie kierunków pracy na 2023 rok celem poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców pow. gostynińskiego. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz funkcjonariusze i pracownicy policji.

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski witając wszystkich, a następnie przy użyciu prezentacji multimedialnej omówił wyniki osiągnięte w pionie kryminalnym i logistycznym. O efektach pracy funkcjonariuszy pionu prewencji i ruchu drogowego oraz stanie bezpieczeństwa opowiedział  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie podinsp. Robert Koper. W trakcie omawiania uzyskanych wyników podinsp. Robert Koper przedstawił działanie aplikacji ,,Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”, która jest narzędziem pomocniczym dla funkcjonariuszy w reagowaniu na nieprawidłowości zauważalne przez mieszkańców naszego powiatu.

Na zakończenie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Dariusza Król podziękował wszystkim za wspólną służbę i podkreślił wagę współdziałania z władzami samorządowymi na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski zapewnił, że w dalszym ciągu gostynińscy policjanci będą służyć mieszkańcom powiatu, czuwając nad ich bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym.

W odprawie uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego między innym  Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Witold Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, Wójt Gminy Pacyna Krzysztof Woźniak oraz Wójt Gminy Szczawin Kościelny Barbara Stępniak. Zebrani goście podziękowali za dobrą pracę funkcjonariuszy oraz życzyli jak najmniej interwencji w bieżącym roku.

Autor: mł. asp. Paweł Klimek

Fot. źródło: KP w Gostyninie

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

2023 02 02 07 55

 

     Od 21 stycznia 2022 roku w Płocku funkcjonuje Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego działalność  sfinansowana jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Prowadzenie Ośrodka powierzone zostało Fundacji Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji.


 Ośrodek jest jednym z kilkudziesięciu Ośrodków na terenie całej Polski. W ramach działalności Ośrodka, osoby, które są tam zatrudnione umożliwiają szybką i skuteczną pomoc poszkodowanym i ich najbliższym oraz świadkom przestępstw. Pomoc polega m.in. na niwelowaniu skutków przemocy domowej, krzywdzenia dzieci, wyłudzeń wśród seniorów czy ofiar wypadków drogowych, ale także rozbojów i napadów. Osoby pokrzywdzone mogą otrzymać pomoc prawną, psychologiczną czy też szerokie wsparcie materialne w celu niwelowania skutków tych przestępstw Pracownicy Ośrodka przez 6 dni w tygodniu prowadzą dyżury, są to osoby pierwszego kontaktu, którzy poinformują potrzebujących pomocy o możliwościach i zakresie udzielenia tej pomocy.


Ośrodek zapewnia nieodpłatnie:
1. Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
2. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
3. Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,
5. Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
6. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny,
7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań  za lokal mieszkalny,
8. Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,
11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

Warunkiem uzyskania pomocy świadczonej z Funduszu Sprawiedliwości jest uzyskanie przez osobę ubiegającą się o tę pomoc statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem. W związku z tym każdy, kto chce uzyskać pomoc, powinien przedstawić pracownikowi Ośrodka dokumenty świadczące o tym, że jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Warunek ten jest konieczny ze względu na fakt, udzielania pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości, czyli z pieniędzy publicznych i w związku
z tym wsparcie powinno trafiać wyłącznie do osób uprawnionych.


Dokumentami na podstawie  których osoby pierwszego kontaktu dokonają weryfikacji mogą być np.: dokumenty poświadczające zgłoszenie w organach ścigania zaistniałego przestępstwa, potwierdzenie wszczęcia postępowania w sprawie zaistniałego przestępstwa, dokumentacja medyczna potwierdzająca uszczerbek na zdrowiu, powstały w wyniku przestępstwa itp.
Osoby pierwszego kontaktu każdorazowo, w sposób indywidualny będą analizować wnioski o udzielenie pomocy. Współpracują oni bowiem z prawnikami, psychologami czy też z Policją.
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku, znajduje
się na terenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku tj.

al. Kilińskiego 12, budynek A,  pok. 41, 42.
tel.:+ 48 24 366 41 28;  +48 24 366 41 29, kom. 603 853 503
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Ośrodka w Płocku:
Poniedziałek:        13.00 – 20.00
Wtorek – Piątek:    8.00 – 15.00
Sobota:                  9.00 – 14.00

Poza Okręgowym Ośrodkiem Pomocy funkcjonują również –  współpracujące z Ośrodkiem Okręgowym, Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Lokalne Punkty funkcjonują w:

1)    Ciechanowie –  Fundacja Edukacyjno Sportowa „reGeneracja” ul. Krótka 11
(godz. przyjęć: poniedziałek i środa w godz. 9.00 – 14.00) tel. 603 853 503

2)    Gostyninie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 32
(godz. przyjęć: środa i czwartek 15:00 – 20:00) tel. 603 853 503

3)    Mławie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6
(godz. przyjęć: poniedziałek i środa w godz. 15.00 – 20.00) tel. 603 853 503

4)    Płońsku – Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku, Parafialny Dom Opieki przy Parafii św. Maksymiliana Kolbego, Płońsk  ul. Ks. Romualda Jaworskiego 3
(godz. przyjęć: środa w godz. 8.00 – 13.00; czwartek w godz. 14.00 – 19.00)
tel. 603 853 503

5)    Sierpcu – Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu ul. Wojska Polskiego 28A
(godz. przyjęć: poniedziałek i środa w godz. 10.00 – 15.00) tel. 603 853 503

6)    Sochaczewie – Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 90
(godz. przyjęć: poniedziałek i piątek  w godz. 09.00 – 14.00)  tel. 603 853 503

7)    Żyrardowie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie,  ul. 1 Maja 60
(godz. przyjęć: poniedziałek i czwartek 13:00 – 18:00) tel. 603 853 503

 

Od 21 stycznia 2022 roku w Płocku funkcjonuje Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego działalność  sfinansowana jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Prowadzenie Ośrodka powierzone zostało Fundacji Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji.

Ośrodek jest jednym z kilkudziesięciu Ośrodków na terenie całej Polski. W ramach działalności Ośrodka, osoby, które są tam zatrudnione umożliwiają szybką i skuteczną pomoc poszkodowanym i ich najbliższym oraz świadkom przestępstw. Pomoc polega m.in. na niwelowaniu skutków przemocy domowej, krzywdzenia dzieci, wyłudzeń wśród seniorów czy ofiar wypadków drogowych, ale także rozbojów i napadów. Osoby pokrzywdzone mogą otrzymać pomoc prawną, psychologiczną czy też szerokie wsparcie materialne w celu niwelowania skutków tych przestępstw

Pracownicy Ośrodka przez 6 dni w tygodniu prowadzą dyżury, są to osoby pierwszego kontaktu, którzy poinformują potrzebujących pomocy o możliwościach i zakresie udzielenia tej pomocy.

Ośrodek zapewnia nieodpłatnie:

1.       Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,

2.       Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,

3.       Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,

4.       Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,

5.       Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,

6.       Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
i higieny,

7.       Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań  za lokal mieszkalny,

8.       Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

9.       Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

10.   Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym
w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,

11.   Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,

12.   Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych
z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

Warunkiem uzyskania pomocy świadczonej z Funduszu Sprawiedliwości jest uzyskanie przez osobę ubiegającą się o tę pomoc statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem. W związku z tym każdy, kto chce uzyskać pomoc, powinien przedstawić pracownikowi Ośrodka dokumenty świadczące o tym, że jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Warunek ten jest konieczny ze względu na fakt, udzielania pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości, czyli z pieniędzy publicznych i w związku
z tym wsparcie powinno trafiać wyłącznie do osób uprawnionych.

Dokumentami na podstawie których osoby pierwszego kontaktu dokonają weryfikacji mogą być np.: dokumenty poświadczające zgłoszenie w organach ścigania zaistniałego przestępstwa, potwierdzenie wszczęcia postępowania w sprawie zaistniałego przestępstwa, dokumentacja medyczna potwierdzająca uszczerbek na zdrowiu, powstały w wyniku przestępstwa itp.

Osoby pierwszego kontaktu każdorazowo, w sposób indywidualny będą analizować wnioski o udzielenie pomocy. Współpracują oni bowiem z prawnikami, psychologami czy też z Policją.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku, znajduje
się na terenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku tj.

al. Kilińskiego 12, budynek A, pok. 41, 42.

tel.:+ 48 24 366 41 28; +48 24 366 41 29, kom. 603 853 503

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Ośrodka w Płocku:

Poniedziałek:        13.00 – 20.00

Wtorek – Piątek:    8.00 – 15.00

Sobota:                   9.00 – 14.00

Poza Okręgowym Ośrodkiem Pomocy funkcjonują również – współpracujące z Ośrodkiem Okręgowym, Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Lokalne Punkty funkcjonują w:

1)      CiechanowieFundacja Edukacyjno Sportowa „reGeneracja” ul. Krótka 11

(godz. przyjęć: poniedziałek i środa w godz. 9.00 – 14.00) tel. 603 853 503

2)      Gostyninie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 32

(godz. przyjęć: środa i czwartek 15:00 – 20:00) tel. 603 853 503

3)      Mławie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6

(godz. przyjęć: poniedziałek i środa w godz. 15.00 – 20.00) tel. 603 853 503

4)      Płońsku – Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku, Parafialny Dom Opieki przy Parafii św. Maksymiliana Kolbego, Płońsk ul. Ks. Romualda Jaworskiego 3

(godz. przyjęć: środa w godz. 8.00 – 13.00; czwartek w godz. 14.00 – 19.00)

tel. 603 853 503

5)      Sierpcu – Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu ul. Wojska Polskiego 28A

(godz. przyjęć: poniedziałek i środa w godz. 10.00 – 15.00) tel. 603 853 503

6)      Sochaczewie – Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 90

(godz. przyjęć: poniedziałek i piątek w godz. 09.00 – 14.00) tel. 603 853 503

7)      Żyrardowie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie,  ul. 1 Maja 60

(godz. przyjęć: poniedziałek i czwartek 13:00 – 18:00) tel. 603 853 503

Międzygminne Porozumienie o współpracy

Rysunek1

Międzygminne porozumienie o współpracy

Przedstawiciele 26 samorządów – 22 gmin, trzech powiatów ziemskich oraz Płocka, jako miasto na prawach powiatu – podpisali 31 stycznia br. międzygminne porozumienie o współpracy. Płock został „Liderem Porozumienia”, pozostałe powiaty, miasta i gminy „Partnerami porozumienia”.

Dokument określa zasady współpracy i postępowania podczas przygotowania, a następnie realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa samorządów pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

Ten plan działania jest bardzo istotny, ponieważ będzie stanowił o kierunkach rozwoju regionu płockiego oraz otworzy sygnatariuszom porozumienia drogę do starania się o dotacje z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

– Takie partnerstwo daje wiele korzyści, między innymi umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń, a także uzyskanie preferencji przy pozyskiwaniu środków unijnych na wspólne projekty – podkreśla prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Współpraca może dotyczyć różnych obszarów np. tworzenia atrakcyjnej ponadlokalnej oferty turystycznej, szlaków kulturalnych i turystycznych, budowy dróg rowerowych, czy budowania potencjału w zakresie efektywności energetycznej – podkreśla prezydent Płocka.

Najważniejsze cele porozumienia to:

– napisanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla płockiego obszaru funkcjonalnego;

– pozyskiwanie przez partnerów z tego terenu środków finansowych na realizację wspólnych projektów;

– promowanie partnerskiego modelu współpracy samorządów tworzących OFMP;

– wspólne diagnozowanie problemów oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania;

– zacieśnienie powiązań i współpracy między samorządami z obszaru funkcjonalnego na etapie przygotowania wspólnych zamierzeń;

– zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez strony porozumienia oraz skuteczna realizacja zintegrowanych projektów;

Porozumienie, będące wspólną inicjatywą „Lidera” i „Partnerów”, określa też prawa i obowiązki stron oraz, zakłada współpracę w oparciu o zasadę równoprawności, wzajemny szacunek i zaufanie.

Strony Porozumienia:

 1. Gmina Miasto Płock
 2. Gmina Miasto Gostynin
 3. Gmina Miasto Sierpc
 4. Powiat Gostyniński
 5. Powiat Płocki
 6. Powiat Sierpecki
 7. Gmina Bielsk
 8. Gmina Bodzanów
 9. Gmina Brudzeń Duży
 10. Gmina Bulkowo
 11. Miasto i Gmina Drobin
 12. Miasto i Gmina Gąbin
 13. Gmina Gostynin
 14. Gmina Gozdowo
 15. Gmina Łąck
 16. Gmina Mochowo
 17. Gmina Radzanowo
 18. Gmina Rościszewo
 19. Miasto i Gmina Sanniki
 20. Gmina Sierpc
 21. Gmina Słubice
 22. Gmina Słupno
 23. Gmina Stara Biała
 24. Gmina Staroźreby
 25. Gmina Szczawin Kościelny
 26. Gmina Zawidz

Przekazanie ambulansu sanitarnego dla Oddziału w Gostyninie

327721468 570953588257358 6317645435501152968 n

 
W dniu 27.01.2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji nowoczesnego ambulansu sanitarnego. Zakup ambulansu został zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego przyznanych w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą: „Zakup ambulansów dla Stacji Pogotowia Ratunkowego”. Ambulans sanitarny marki Volkswagen Crafter, posiada automatyczną skrzynię biegów, systemy ABS, ESP, ASR, spełnia wymogi normy emisji spalin EURO 6. Wyposażony jest w nosze monoblokowe sterowane elektrycznie przystosowane do przeprowadzania reanimacji. Ambulans spełnia najwyższe standardy europejskie, zapewnia wysoki komfort transportu pacjentów oraz lepsze warunki pracy ratownikom medycznym. Wartość ambulansu wynosi 616 754,81 zł.
Ambulans jest przeznaczony dla ratownictwa medycznego i będzie służył mieszkańcom Miasta Gostynina i powiatu gostynińskiego.
Na uroczystości podsumowano również inwestycje zrealizowane w latach 2019-2022 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. A mianowicie SP ZOZ WSPRiTS w Płocku otrzymała w formie dotacji celowej oraz w formie darowizny w ramach projektu ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” 19 nowoczesnych ambulansów sanitarnych, w tym jeden ambulans bariatryczny. Wszystkie ambulanse są wyposażone w najnowszej generacji sprzęt medyczny. Łączna wartość otrzymanych pojazdów wynosi 10 444 600,00 zł oraz dodatkowego sprzętu medycznego na wymianę w kwocie 2,5 mln.
Również ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego została zrealizowana inwestycja - przebudowa budynku magazynowo-garażowego przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku oraz wybudowano miejsca parkingowe i plac manewrowy dla pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w kwocie 2,5 mln.
W latach 2019-2022 Nasza Stacja łącznie otrzymała na zadania inwestycyjne około 15,5 mln złotych.
To dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego Płockie Pogotowie ma możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych i poprawy warunków pracy pracownikom Zespołów Ratownictwa Medycznego.

 Tekst i zdjęcia: SP ZOZ WSPRiTS w Płocku