Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym

 DSC4805

 

Dnia 29 listopada Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna Brzozowska podsumowali i wręczyli nagrody laureatom XI edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie”.

Tegoroczna edycja konkursu podobnie jak 10 poprzednich, cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Nagrodzeni uczniowie uczęszczają do szkół podstawowych w: Białotarsku, Sierakówku, Sokołowie, Teodorowie, Pacynie, SP Nr 3 i Nr 5 w Gostyninie oraz do Liceum Ogólnokształcącego oraz Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie.

Celem Konkursu było ukazanie i popularyzacja piękna otaczającej nas gostynińskiej przyrody. Skierowany był do uczniów szkół z terenu powiatu gostynińskiego.

Warunkiem wzięcia w nim udziału było wykonanie fotografii przedstawiającej piękno przyrody powiatu np. ciekawy krajobraz, obiekt przyrody ożywionej lub nieożywionej, zjawisko atmosferyczne

Do Konkursu przystąpiło 36 uczniów w 3 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-IV i klasy V-VIII oraz średnie, którzy wykonali 87 zdjęć.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach Konkursu udział weźmie jeszcze więcej uczniów.

Doceniając wkład i zaangażowanie nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w Konkursie składamy także serdeczne podziękowania na ich ręce.

 

Katarzyna Brzozowska

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie

 

 

Ingres Biskupa Szymona Stułkowskiego

1

 

Dnia 26 listopada 2022 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego – Pani Katarzyna Osowicz – Szewczyk wraz ze Starostą Gostynińskim – Panem Arkadiuszem Boruszewskim i Skarbnikiem Powiatu Gostynińskiego – Panią Elżbietą Kijek uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej z liturgicznym ingresem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego do płockiej bazyliki katedralnej.

Biskup Stułkowski wygłosił ujmującą homilię, w której podkreślił, iż rolę biskupa można porównać do pracy dyrygenta, który stając przed orkiestrą zamierza wydobyć z zespołu taką muzykę, by wszyscy, którzy ją usłyszą chcieli jej posłuchać, a zarazem wydobyć Boże piękno, które każde z nas nosi w sobie. Cała uroczystość miała niezwykle dostojny i piękny duchowy charakter.

Wchodząc do katedry otrzymaliśmy obrazek ukazujący Jezusa Chrystusa stojącego jakby w bramie, związanego kłosem pszenicy i gałązką winogronem - chlebem i winem czyli eucharystią. Biskup podkreślił, iż związane eucharystyczne ręce nie zaciskają się w pięść tylko wyciągają się do zgody, gotowe są zmęczyć się w służbie bliźnim, podtrzymują słabszych
i podnoszą upadających, natomiast eucharystyczne nogi prowadzą nas do źródła Wody Żywej, do Jezusa i Jego Sakramentów, które chodzą ścieżkami Pana, kroczą ku ludziom cierpiącym
i omijają drogi prowadzące do miejsc grzechu. Na odwrocie tego obrazka znajduje herb wraz z przywołaniem hasła posługi biskupiej - Vos autem dixi amicos („Nazwałem was przyjaciółmi”).

Władze powiatu złożyły gratulacje i najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych, zdrowia oraz pełni sił ducha i ciała do przewodzenia wiernym świeckim w całej diecezji płockiej w szczególności Powiatu Gostynińskiego.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

315520293 865687714618139 1761540839946295242 n

     
            Dnia 18 listopada w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego miały miejsce uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego, których organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. W tych wyjątkowych obchodach udział wzięli kierownicy, dyrektorzy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej w powiecie gostynińskim. Gościliśmy przedstawicieli Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym, , Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie z filiami w Rogożewku i Gostyninie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie, Fundacji EFOP.
Wszystkich zebranych powitał Pan Michał Bury - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, dziękując zgromadzonym za poświęcenie i ogrom pracy wkładany w służbę socjalną. Podkreślił, że misja pracowników pomocy społecznej jest bardzo ważna, jednak często wiąże się z trudnymi dylematami, które w konsekwencji wymagają rozwiązania pod presją czasu co wiąże się z dużym ładunkiem emocjonalnym. W związku z tym uczestnicy uroczystości wzięli udział w bloku szkoleniowym -„Jak sobie radzić ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu”.
Swoją obecnością uhonorowali spotkanie przedstawiciele lokalnych władz. Pani Maria Wróblewska – Wicestarosta, Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego, Pan Michał Bartosiak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego, Pan Roman Augustyniak - Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.
 
Tekst i zdjęcia: Marcin Maciejewski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

 

Odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

20220217 150711

 

W dniu 24 listopada 2022 r. odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego. Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła informację Zarządu Powiatu Gostynińskiego o stanie realizacji inwestycji powiatowych

oraz podjęła uchwały:
1)    w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
2)    w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2023 rok.
3)    w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/249/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr  XXXVI/221/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
4)    zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2022-2027.
5)    zmieniającą uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2022.

PRZEBUDOWA – MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ

da4

W dniu 24 listopada 2022 r. rozpoczęły się roboty na inwestycji pn "Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień"w miejscowości Suserz i Adamów. W zakres zadania wchodzi wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, poboczy, zjazdów oraz odmulenie rowów na długości 990m drogi.