Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 - Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

classroom 2787754 1920


 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI DLA ÓSMOKLASISTÓW – KANDYDATÓW DO NASZEGO LICEUM

Nowy harmonogram rekrutacji jest w fazie konsultacji – taką informację otrzymaliśmy 8 maja z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prosimy zatem o cierpliwość. Termin składania wniosków do szkoły planowany jest na drugą połowę czerwca. Jak tylko będziemy znali konkretne terminy, ogłosimy Wam daty i formę składania wniosków. Nie martwcie się, miejsca w szkole wystarczy dla wszystkich, którzy spełnią wymagania rekrutacyjne.

 

→Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

→Harmonogram rekrutacji

→Oferta klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

→Wniosek o przyjęcie do LO

 

Źródło: Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Tadeusza Kościuszki


 

Oświadczenie Starosty

pair 2914879 1920


 

Szanowni Mieszkańcy

Powiatu Gostynińskiego.

W tych trudnych dla nas chwilach epidemii wirusa COVID-19 chciałbym Państwu na wstępie serdecznie podziękować za dotychczasową, odpowiedzialną postawę. Wyrażam także szczere uznanie za wyrozumiałość w związku z wprowadzonymi ograniczeniami funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gostyninie i wszystkich podległych placówkach.

Nigdy nie lekceważyliśmy zagrożenia jakie stwarza koronawirus, dlatego podjęliśmy szereg działań, które bezpośrednio wpłynęły na bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników, klientów przyjeżdżających do urzędu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wraz z wszystkimi filiami. Grupa osób wymieniona przeze mnie na końcu; czylimieszkańcy naszych DPS-ów,ze względu na najwyższe ryzyko wystąpienia powikłań towarzyszących COVID-19 zostały objęte szczególną opieką. Od dnia 06.03.2020r. wprowadzone zostały ograniczenia odwiedzin naszych podopiecznych. Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi nasi podopieczni mają także wprowadzone ograniczenia wyjść poza teren zamieszkiwanej placówki. We wszystkichpomieszczeniachzwiększono częstotliwość dezynfekcjispecjalistycznymi środkami. Personel każdego domu ma zapewnione środki dezynfekujące, przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe. Zakupiliśmy również kombinezony i fartuchy jednorazowe w celu dodatkowej ochrony personelu i naszych podopiecznych. W tym momencie mamy zabezpieczone środki ochrony osobistej na 3-4 miesiące. Wszyscy podopieczni pod stałym nadzorem lekarzy i mają zapewnioną pełną opiekę pielęgniarską. Podopieczni i personel mają wykonywane codzienne pomiary temperatury, a personel przybyły do pracy u którego stwierdzono by temperaturę powyżej 380C nie będzie dopuszczony do pracy w placówce, orazzostanie skierowany na obserwację. Ze względów epidemiologicznych zostały w ostatnim czasie wykonane badania przesiewowe w kierunku SARS-CoV-2 u wszystkich pracowników domów pomocy społecznej na terenie powiatu gostynińskiego - wierzymy, że wprowadzone szybkie ścieżki diagnozowania ograniczą rozprzestrzenianie się koronawirusa. Otrzymane wyniki umocniły nas w zasadności wdrożonych na początku marca obostrzeń. Nieczytelny wynik z pobranego testu otrzymał tylko jeden pracownik, dlatego wprowadziliśmy zgodnie z otrzymanymi wcześniej wytycznymi zapobiegawczodalsze kroki, a pracownik podany został kolejnym specjalistycznym badaniom i przebywa w izolacji do czasu otrzymania wyników przeprowadzonych badań.

Dla nas, osób odpowiedzialnych za mieszkańców i pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społeczne w Czarnowie i wszystkich jego filii najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpiecznych warunków w tym wyjątkowo trudnym czasie. Zagwarantowanie dostępu do całodobowej opieki, żywności i leków, oraz zorganizowania zajęć w każdej placówce tak, by zapewnić jak najwyższy komfort i zminimalizować negatywne odczucia wywołane wprowadzonymi ograniczeniami.

Starosta Gostyniński

Arkadiusz Boruszewski

Uroczysty odbiór drogi powiatowej w miejscowości Trębki

 DSC0059


Dnia 13 maja 2020 roku w miejscowości Trębki odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki – m. Białka)”. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego: Starostowie Powiatu Gostynińskiego Pan Arkadiusz Boruszewski, Pani Maria Wróblewska, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Pani Elżbieta Kijek oraz służby Zarządu Dróg Powiatowych. Obecni byli również zaproszeni goście: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Pani Marlena Mazurska, Wójt Gminy Szczawin Kościelny Pani Barbara Stępniak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Wojciechowski, przedstawiciel wykonawcy firmy Drog-Bet Pan Marcin Głuchowski.Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1431W na odcinku od m. Trębki do m. Białka.W zakres zamówienia wchodziły: wykonanie robót ziemnych, wykonanie poszerzenia jezdni do 6m wraz z warstwami podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości warstw 9 cm, wykonanie poboczy szerokości 1m. wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie chodników, wykonanie 2 zatok autobusowych wraz z peronami, remontu przepustów, wykonanie zjazdów z drogi powiatowej wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.Łączny koszt zadania wynosił 1.515.850,41 zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie   1.212.680,00zł
 

Nie będzie ułatwień w przekraczaniu polskiej granicy przez pracowników sezonowych

agriculture 659163 1920Zbliża się sezon zbiorów roślin miekkich w związku z tym Związek Sadowników RP podejmuje szereg działań mających na celu przywrócenie możliwości przyjazdu i legalnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy. Jak podaje portal Jagodnik.pl,  pod koniec kwietnia związek ten  wystosował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o podjęcie interwencji w tym zakresie. Odpowiedz wpłynęła od Jacka Świrkowicza, głównego specjalistę w Zespole do Spraw Polityki Granicznej Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA.

→Więcej informacji oraz treść odpowiedzi.

Źródło: https://jagodnik.pl/


 

Kolejny, III etap znoszenia ograniczeń.

output 5045166 1920


Rząd znosi kolejne ograniczenia – 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji!

Przed nami kolejny, III etap znoszenia ograniczen związanych z panndemią wywołaną koronawirusem.

Już w najbliższy poniedziałek będziemy mogli m.im. wybrac się do fryzjera czy kosmetyczki. Zmieniają sie również ograniczenia związane z branżą gastronomiczną, dzięki czemu wizyta w restauracji nie powinna przysparzać problemów. Od 18.05.2020r. zwiększa się limit podróżujących transportem publicznym. Natomiast od 25.05.2020r. poluzowanie ograniczeń będzie ukłonem w kierunku dzieci i młodzieży. Będą możliwe bezpośrednie konsultacje maturzystów i uczniów ósmych klas z nauczycielami oraz opieka nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych.

 

Mimo tego,że powoli wracamy do noramlności, starajmy się sumienne przestrzegać wszystkich wytycznych wynikających z pandemii.

 

→Więcej informacji

Źródło: www.gov.pl