Pause
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Miasteczko Harcerskie - III Powiatowy Bieg w Szuwarach

120973423 179309487015455 6893328424175805361 n


Podczas III Biegu w Szuwarach, odbył się festyn na którym, jedną z głównych atrakcji było Miasteczko Harcerskie Hufca ZHP Gostynin.

 

Młodzi ludzie o wielkim sercu, prowadzili zbiórkę pieniędzy na ratowanie życia Walecznej Zosi.

W miasteczku harcerskim czekały na wszystkich ciasta przygotowane przez harcerzy.Była również udostępniona wystawa "Harcerki i harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej". 

Na 16tu wielkoformatowych modułach przedstawiono wkład harcerzy w zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. Na wystawę składają się m.in. materiały z archiwów państwowych oraz wojskowych, a także ze zbiorów prywatnych. Przedstawiają one najważniejsze wydarzenia 1920 roku, w tym Bitwę Warszawską.

Harcerze stworzyli iście harcerską atmosferę, było ognisko, piosenki harcerskie, gry i zabawy dla dzieci.

Dziękujemy harcerzom z Sannik, Łącka, Gostynina i Teodorowa za ogromne zaangażowanie na rzecz ratowania życia, jak również dziękujemy członkom Komendy Hufca ZHP Gostynin za zorganizowanie całego przedsięwzięcia.


 

 


   
 

III Powiatowy Bieg w Szuwarach 04.10.2020r. - podsumowanie

Bieg w Szuwarach 6813
 

Prawdziwe piękno Powiatowego Biegu w Szuwarach tkwi w czystych zmaganiach z przyrodą, pogodą, własnymi słabościami i takie były nasze tegoroczne zawody rozegrane w dniu 4 października 2020 roku w miejscowości Białe.
Bieg zorganizowany został specjalnie z myślą o miłośnikach sportu – dla pasjonatów biegania w terenie i ma formę towarzyskiego biegu rozgrywanego w pięknej, leśnej scenerii wokół jeziora Białe.
To wyjątkowo urokliwe miejsce przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę uczestników z całego kraju.
W trzeciej edycji naszego wydarzenia sportowego wzięła udział rekordowa liczba fanów aktywnego wypoczynku- 129 uczestników!!!!!!
Mając na uwadze jak przebiegała trasa ogromne podziękowanie składamy wszystkim służbom mundurowym, bez których bezpiecznie nie odbyło by się to od dawna przez wszystkich oczekiwane wydarzenie.
Dziękujemy funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, ratownikom medycznym z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Płocku, strażakom z OSP Szczawin Kościelny, OSP Helenów Słupski, OSP Lucień, OSP Miałkówek, OSP Kazimierzów, OSP Helenów, OSP Białotarsk, OSP Skrzany, OSP Solec oraz licznie przybyłym harcerzom.
Nasze podziękowania składamy również Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem, Paniom z KGW w Legardzie oraz Zakładowi Przetwórstwa Mięsa Dubimex.
Nasze zawody nie tylko dotleniają umysł i rozwijają kondycję fizyczną, ale również otwierają serca. Podczas pikniku dla zawodników i osób zabezpieczających trasę biegu zebrano 1200 zł dla chorej Zosi.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i darczyńcom za ich hojność i finansowe wsparcie wyścigu o zdrowie. Przesłaniem, które przyświecało pomysłowi zorganizowania Powiatowego Biegu w Szuwarach, była i jest chęć zwrócenia uwagi na piękno naszego regionu zarówno mieszkańcom Mazowsza, jak i z innych regionów Polski. Przebieg trasy nie został ustalony przypadkowo i rozgrywany jest na terenie Gostynińsko–Włocławskiego Parku Krajobrazowego, wśród leśnej scenerii otaczającej jezioro i oraz licznych urokliwych bagien.
Widząc jak dużym zainteresowaniem cieszy się Powiatowy Bieg w Szuwarach wśród zawodników oraz osób im towarzyszących i gorąco kibicujących zapraszamy do Nas za rok. Wydarzenie to na stałe wpisane jest w kalendarz powiatowych wydarzeń sportowych dlatego już dziś warto zaplanować sobie pierwszą niedzielę października 2021 roku i wziąć udział w IV Powiatowym Biegu w Szuwarach w dniu 03 października 2021 roku w miejscowości Białe.
Do zobaczenia za rok.
     
     
     
     
     
     
     
     
     

XXI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

 DSC1038


W dniu 24 września 2020r odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła :

 • Informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2020 r.
 • Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2020 r.
 • Sprawozdania nadzoru wodnego dot. obszaru powiatu gostynińskiego.

podjęła uchwały:

 • Nr XXI/130/2020 zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
 • Nr XXI/131/2020 zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
 • Nr XXI/132/2020 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

     
     
     

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - POWER 2014-2020

gostynin pcpr zaprasza do

 

 


W dniu 22 września 2020r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się spotkanie z rodzinami zastępczymi, w którym wzięli udział Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kijek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Budner wraz z pracownikami.

Podczas spotkania Starosta Gostyniński uroczyście przekazał na potrzeby dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej sprzęt zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020,w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto, tego samego dnia również dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymały z rąk Starosty Gostynińskiego sprzęt komputerowy i multimedialny zakupiony w ramach realizowanego projektu. Wydarzenie miało miejsce bezpośrednio
na terenie placówek opiekuńczo - wychowawczych
: „Dom dla Dzieci”, „Bratoszewo” oraz „Horyzont”.

Na realizację projektu Powiat Gostyniński otrzymał dofinansowanie w kwocie 229 460,00 zł. W ramach otrzymanych środków zakupiono 50 laptopów, 24 urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt multimedialny, środki ochrony indywidualnej ( maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji ) oraz wyposażenie do 9 miejsc kwarantanny/ izolacji.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Zakupiony i przekazany sprzęt z pewnością ułatwi dzieciom naukę oraz będzie wsparciem w sytuacji konieczności podjęcia zdalnego nauczania.


 
   
   
   

Ogłoszenie starosty

 DSC0720


Starosta Powiatu Gostynińskiego, działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, Że zamierza wydzierżawić, na czas oznaczony tj. 10 lat następujące nieruchomości:

 • niezabudowane nieruchomości rolne oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr; 65, 78/1, 103/4, 149/2, 190/4 i 190/5 obręb Przylaski, jednostka ewidencyjna Pacyna, zapisane w księdze wieczystej PL1G/00028836/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie — IV Wydział Ksiąg Wieczystych, pozostające na czas nieoznaczony w trwałym zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie. Przedmiotowe nieruchomość stanowią. grunty rolne orne oraz tereny trwałych użytków zielonych.

----------------------------

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, tel.(24) 285 80 02., e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Plik do pobrania