Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Betlejemskie Światło Pokoju 2022

 DSC4901

 

Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło wędrówkę po Mazowszu. W tym roku dotarło do Nas 16 grudnia. Hufiec ZHP Gostynin im. Andrzeja Małkowskiego w osobie Komendanta Sylwii Justyńskiej wraz z Zastępcą Komendanta Rafałem Justyńskim przekazali #Światłonadziei Staroście Gostynińskiemu Arkadiuszowi Boruszewskiemu.

Starosta podziękował za przekazane Światło oraz za pomoc świadczoną przez harcerską brać i złożył również świąteczne życzenia wszystkim harcerzom.

Betlejemskie Światełko Pokoju prowadzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem przez kontynenty i kraje, by ostatecznie dotrzeć do Naszych domów. Harcerze i skauci niosą światło - symbol pokoju oraz pojednania.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski już po raz trzydziesty drugi. Od 1991 r. harcerze przyjmują je od skautów słowackich i roznoszą po całym kraju, niosąc przesłanie pokoju i nadziei. W tym roku zostało Ono przywieziona przez dzieci i młodzież z Hufca ZHP Gostynin im. Andrzeja Małkowskiego z Zakopanego.

Co roku wędrówce towarzyszy inne hasło. Tym razem jest to „Światło dla ciebie”, ma wskazywać nam, że Światło Chrystusa jest także dla nas.

W sposób szczególny chcemy przyjąć Światło dla siebie: do swoich emocji, do swojej służby, do swojej rodziny, do swojego serca.

 

 

 

41. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

2022 12 12 13 46 2

 

      W 41-rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w kościele Miłosierdzia Bożego została odprawiona Msza Świętą za ofiary stanu wojennego.

         Ks. dziekan Andrzej Rutkowski pod koniec nabożeństwa podziękował członkom NSZZ „Solidarność” za upamiętnienie i upowszechnianie informacji o stanie wojennym.

13 grudnia 2022 przypada 41 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Blisko 100 osób straciło życie.

Zdjęcia: gostynin24.pl

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z Gostynina

20221208 123146

 

W dniu 8 grudnia 2022 roku w pięknej Sali Barokowej Sali Muzeum Diecezjalnego w Płocku o godz. 11.00 miała miejsce podniosła uroczystość uhonorowania najzdolniejszej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z regionu Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Płocku.

57 uczniów z liceów ogólnokształcących i techników, osiągających najwyższe średnie w nauce, zostali wyróżnieni Stypendiami Prezesa Rady Ministrów i spersonalizowanymi wiecznymi piórami ufundowanymi przez Orlen S.A. W uroczystości - prowadzonej przez dyrektora Delegatury Płock p. Janusza Majchrzaka udział wzięli: Biskup Płocki Szymon Stułkowski, posłanki na Sejm Anna Ewa Cicholska i Elżbieta Gapińska, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski i Starosta Sierpecki Andrzej Sławomir Cześnik, Mazowiecki Wicekurator Oświaty – Krzysztof Wiśniewski, Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia - Michał Zawadzki . To właśnie uczniowie Szkoły Muzycznej II Stopnia swoimi pięknymi interpretacjami muzyki poważnej uświetnili uroczystość wręczenia stypendiów.

Z gostynińskich szkół zostało wyróżnionych 5 uczniów:

- Stypendysta Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie - Maciej Nosalski z klasy IIA, któremu podczas uroczystości towarzyszyli Dyrektor Szkoły Anna Latoszek oraz Rodzice;

- Aleksandra Żakieta i Sylwia Gajewska, uczennice Technikum Zespołu Szkół im. Marii SkłodowskiejCurie w Gostyninie Niezwykłym wyróżnieniem podczas uroczystości było wystąpienie naszej Stypendystki – Aleksandry Żakiety, która podziękowała w imieniu wszystkich nagrodzonych. W swoim podziękowaniu wyraziła wdzięczność wszystkim osobom, dzięki którym mogą świętować tak elitarne wyróżnienie. Stypendystkom Zespołu Szkół im. Marii SkłodowskiejCurie w Gostyninie towarzyszyła Dyrektor szkoły Pani Izabela Sieradzka.

- z Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały: Kinga Zembowicz i Agata Dominika Nowak. Uczennice reprezentowały swoją szkołę wraz z Wicedyrektorem Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie Panią Anną Majchrzak;

Otrzymanie takich stypendiów to wyróżnienie i docenienie pracy młodych ludzi, które daje możliwość zainwestowania we własny rozwój. Dzięki stypendiom uczniowie mogą poczuć się zmotywowani do nauki i zakupić sobie potrzebne pomoce naukowe.

Jesteśmy dumni, że szkoły ponadpodstawowe prezentują tak wysoki stopień nauczania, a przyznane stypendia Prezesa Rady Ministrów świadczą o zaangażowaniu i wielkiej sumienności uczniów naszych szkół.

Życzymy kolejnych sukcesów!

Wystawa prac laureatów Konkursu Fotograficznego 2022

 DSC4831

 

Uprzejmie informuję, że prace laureatów w Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Przyroda gostynińska w obiektywie" w 2022 roku zostały upublicznione na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43B przy Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia.


Katarzyna Brzozowska 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie

PRZEBUDOWA – MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ podpisanie umowy

1258796659 IMG 8223

 

 

        

          W dniu 6 grudnia 2022 r. Przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego w osobach Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński, Maria Wróblewska - Wicestarosta Gostyniński przy kontrasygnacie Elżbiety Kijek - Skarbnika Powiatu Gostynińskiego oraz przedstawiciele Gminy Szczawin Kościelny w osobach Barbara Stępniak – Wójt Gminy Szczawin Kościelny przy kontrasygnacie Małgorzaty Salamandra Skarbnik Gminy podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień" w miejscowości Suserz i Adamów w wysokości 50.000,00 zł.

Łączny koszt zadania wynosi 550 471,13zł.

Powiat Gostyniński na w/w zadanie pozyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 275.235,56 zł.


Tekst: Wydział Promocji Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Zdjęcia: Urząd Gminy Szczawin Kościelny