Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Podpisanie porozumienia o modernizacji drogi w miejscowości Jastrzębia

 dsc1473

W dniu 27.10.2020 roku Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Skarbnika Elżbiety Kijek podpisali porozumienie z Wójtem Gminy Gostynin Edmundem Zieliskim przy kontrasygnacie Skarbnika Joanny Ledzion i Nadleśniczym Lasów Państwowych w Gostyninie Jackiem Liziniewiczem. Podpisana umowa reguluje wszystkie kwestie związane z realizacją zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia". Inwestycja ta jest od dawna oczekiwana i znacząco podniesie komfort życia naszych mieszkańców. Realizacja zadania rozpocznie się na początku listopada 2020 r.

 

W dniu 27.10.2020 roku dokonano odbioru prac zadania pn. „Przebudowa-modernizacja odcinaka drogi powiatowej w miejscowości Rybne i Zaborów Nowy

 dsc1445

W dniu 27.10.2020 roku dokonano odbioru prac zadania pn. „Przebudowa-modernizacja odcinaka drogi powiatowej Nr 1410W Solec-Zaborów Nowy w miejscowości Rybne i Zaborów Nowy”.

Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat Gostyniński przy współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz z Gminą Gostynin. Wyremontowany odcinek drogi znacząco podniesie komfort życia naszych mieszkańców. To kolejny dowód, na to że „zgodnie i wspólnie” możemy zrobić wiele, by mieszkańcom w Powiecie Gostynińskim żyło się lepiej.

Rozpoczeły się prace budowlane zwiazane z budową boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

 dsc13881

 

            Powiat Gostyniński uzyskał na realizację tego od dawna oczekiwanego zadania maksymalne dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie reprezentowanego przez Marszałka Województwa Adama Struzika w kwocie 100 000,00 zł. Projekt zakłada budowę kompleksu boisk wielofunkcyjnych, umożliwiających uprawianie wielu dyscyplin sportowych. Planowane przedsięwzięcie w znaczący sposób poprawi stan infrastruktury sportowej w tej szkole, która jako jedyna nie posiadała jeszcze boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe w pracach Komisji Konkursowej na 2021 rok

1n

 

Oczyszczanie powietrza

image001