POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

    Aktualne dane na ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

INFORMACJE POWIATOWE

Udane Dni Otwarte w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie

DSC 1921

17 lutego 2016 roku w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie odbył się ''Dzień Otwarty Szkolnictwa Zawodowego''. Powiat Gostyniński reprezentował Wicestarosta Gostyniński Pan Jan Kazimierz Krzewicki  Uczniowie szkół gimnazjalnych mogli zapoznać się z nową ofertą edukacyjną szkoły oraz skorzystać z wielu specjalnie dla nich przygotowanych atrakcji. Uczniowie Zespołu Szkół zaprezentowali walory swojej szkoły, na poszczególnych tematycznych stoiskach oraz oprowadzali swoich przyszłych kolegów i koleżanki po wszystkich pracowniach przedmiotowych.

 

Debata bezpieczeństwa

POLICJA

 

Debaty i konsultacje społeczne w powiecie gostynińskim

Do końca lutego Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie wraz z przedstawicielami samorządu organizuje spotkania z mieszkańcami powiatu poświęcone tematyce bezpieczeństwa oraz map zagrożeń.

Policjanci na spotkaniach omawiać będą aktualny stan bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych zagrożeń. Ponadto w nawiązaniu do zeszłorocznych debat społecznych przedstawią również sposób realizacji wniosków zgłoszonych przez mieszkańców.

Bardzo ważną kwestią podejmowaną podczas tych spotkań będą aktualnie tworzone w całej Polsce mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które opierane są na wiedzy i doświadczeniu służb z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Mapa zagrożeń jest zaproszeniem lokalnej społeczności do identyfikacji zagrożeń. Jest również inspiracją dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do podejmowania jeszcze skuteczniejszych działań.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w konsultacjach i debatach.

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań:

1. Debata powiatowa i gminne:

- 18.02.2016r. godz. 14.00-16.00 - sala posiedzeń w Urzędzie Gminy w
Pacynie,

- 22.02.2016r. godz. 14.00 - 16.00 - sala przy ul. Wólczyńskiej 75 w Sannikach,

- 24.02.2016r. godz. 16.00 - 18.00 - sala sesyjna w Starostwie Powiatowym w Gostyninie,

2. Konsultacje sołeckie i osiedlowe:

- 22.02.2016r. godz. 17.00 - Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLAM" w Gostyninie,

- 24.02.2016r. godz. 15.00 - Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Debata o bezpieczeństwie

herby debata

 DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE - SZCZAWIN KOŚCIELNY - PACYNA

   
Zapraszamy na gminne debaty społeczne

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie przy współudziale Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym oraz Urzędu Gminy w Pacynie organizuje debaty społeczne dotyczące stanu bezpieczeństwa.

Spotkania odbędą się:

- 16 lutego o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym

- 18 lutego o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pacynie.

Organizatorzy podczas debaty chcą porozmawiać z mieszkańcami gmin na temat:

- aktualnego stanu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych
zagrożeń,

- dotychczasowego sposobu zorganizowania Policji z uwzględnieniem m.in.
sposobu nawiązania kontaktu z Policją,

- sposobu realizacji wniosków zgłoszonych podczas ubiegłorocznej debaty,

- założenia Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce.

Zapraszamy na debatę wszystkich mieszkańców gmin Szczawin Kościelny i
Pacyna.

sierż.szt. Dorota Słomkowska

Komunikat Sanepidu

sanepid

Krajowy Ośrodek ds. Grypy, w celu zapobieżenia zachorowaniom i dalszemu szerzeniu się grypy, zaleca:

1. Regularne, coroczne szczepienie przeciwko grypie.

2. Regularne mycie rąk. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekującymi na bazie alkoholu, zmniejsza ryzyko zakażenia przenoszonego przez ręce zanieczyszczone wirusami grypy.

3. Unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi.

4. W przypadku wystąpienia objawów grypowych pozostanie w domu, a gdy konieczne jest przebywania poza domem - unikanie tłumu i masowych zgromadzeń.

5. Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki, ewentualnie rękoma, które następnie należy umyć wodą i mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

Bieżące informacje w zakresie zakażeń wirusem grypy (sezonowej i grypy A/H1N1v) są dostępne na stronach internetowych:

Ministerstwa Zdrowia

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny

grypoodporni.pl

szczepienia.info

 

Stypendia Marszałka

MARSZ 4

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał stypendia naukowe najzdolniejszym.

W spotkaniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego wzięło udział 36 najzdolniejszych uczniów z terenu całego Mazowsza, którzy uzyskali najlepsze wyniki punktowe.

Wśród tej grupy uczniów znalazł się uczeń klasy drugiej technikum budowlanego z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego - Wiktor Rękawiecki, jako jedyny przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych z Gostynina.

Aby otrzymać stypendium, uczniowie musieli spełnić szereg kryteriów. Na dodatkowe punkty mogli liczyć laureaci i finaliści konkursów lub olimpiad. Na realizację czterech edycji programu stypendialnego w ramach RPO WM 2014–2020 zarezerwowano ponad 13,5 mln zł

Najlepsi uczniowie ze stypendiami

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał stypendia naukowe najzdolniejszym uczniom. Wsparcie otrzymają 234 osoby z Warszawy i 167 z subregionu okołowarszawskiego.

To już ósma edycja programów stypendialnych dla mazowieckiej młodzieży. Tegoroczną nowością była możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe przez uczniów szkół zawodowych.

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka stypendia otrzymało łącznie 640 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 118 uczy się w Warszawie, a 95 w podwarszawskich szkołach. Pomoc – 420 zł miesięcznie – zostanie wypłacona w dwóch transzach w I i II kwartale br.
 

 Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych:

  • Ciechanów – z Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku i z Zespołu Szkół nr 2 w Mławie,

  • Ostrołęka – z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie i z Technikum nr 2 w Wyszkowie,

  • Płock – z Zespołu Szkól Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu i z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie,

  • Radom – z Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu i z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu,

  • Siedlce – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach,

  • Warszawa – z Technikum w Mszczonowie, z Zespołu Szkół Nr 14 w Warszawie i z Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego w Warszawie.

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego zgodnie z „Indywidualnym Planem Rozwoju Zawodowego” opracowanym przez nauczyciela-opiekuna dydaktycznego w porozumieniu z uczniem i jego opiekunami prawnymi.

 

Gratulacje dla Wiktora z GCE

Samorząd Uczniowski GCE gratuluje sukcesów naszemu wyjątkowemu koledze Wiktorowi Rękawieckiemu, który 27 stycznia 2016 roku w Warszawie z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, odebrał stypendium marszałkowskie dla uczniów szkół zawodowych Spośród 36 nagradzanych uczniów Wiktor osiągnął jeden z najlepszych wyników punktowych z całego Mazowsza. Nasz uczeń w okręgu płockim uzyskał 3 miejsce, większą ilość punktów od Wiktora uzyskali jedynie uczniowie z ZSE-K w Płocku i ZSCKR w Studzieńcu . Wobec powyższych faktów nasz Wiktor z GCE był jedynym uczniem z Gostynina wyróżnionym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Gostynińskie Centrum Edukacyjne to zespół szkół kształcących w kilkunastu zawodach, rok 2015/2016 okazał się niezwykle pomyślny dla ucznia Technikum Budowlanego – Wiktora Rękawieckiego, który zdobył wysoką średnią ocen - 5,30. Wiktor otrzymał nie tylko StypendiumMarszałka Województwa Mazowieckiego ale również prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uczeń Wiktor Rękawiecki jest absolwentem Gimnazjum w Solcu, pochodzi z podgostynińskiej miejscowości, z zdolnionej rodziny, gdyż jego rodzeństwo także otrzymywało stypendium premiera Już w pierwszej klasie określił swoje cele i ambicje- chce studiować architekturę, stąd wysokie średnie powyżej 5.0 z przedmiotów zawodowych, fizyki i matematyki. Opiekunem dydaktycznym Wiktora jest pani Bogumiła Łoś.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

INFORMACJE POWIATOWE

XII Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję ...

Udany Rajd Rowerowy

Udany Rajd szlakami Andrzeja Małkowskiego. Dziękujemy uczestnikom, Szkole im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym,Gminie ...

WYDARZENIA W REGIONIE

 
   
Turniej Piłki Nożnej
  Reprezentacja Powiatu Gostynińskiego wzięła udział w V Ogólnopolskim Samorządowym Turnieju Piłki Nożnej - Radzanowo 2019. ...
Pozyskano środki na program Rehabilitacja 25+
Pozyskano środki na program Rehabilitacja 25+ Powiat Gostyniński uzyskał środki z PFRON na kontynuację Programu Rehabilitacja 25+ ...
Dożynki 2019
  Dnia 8 września br. na błoniach zamkowych w Ciechanowie odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego. Nasz powiat ...
Zapisy na Bieg W Szuwaracg
Ruszyły zapisy na Bieg w Szuwarach. http://biegi.gostynin.powiat.pl/  

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Dożynki w Białotarsku
  W dniu 15 września 2019 roku w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w ...
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020.
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020.   W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym miała ...

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345