Informacje Powiatowe

 

12 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie – miejscu, w którym 25 lat temu odbyło się uroczyste wręczenie Aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów – odbyło się Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich.

Rok 2023 jest dla samorządów powiatowych rokiem szczególnym. 25 lat temu, 5 czerwca 1998 roku, uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym. By godnie uczcić ten ważny Jubileusz, Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Biurem „Niepodległa” zorganizował zjazd samorządowców reprezentujących powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski. W wydarzeniu tym udział wzięli Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski wraz z Wicestarosta Gostynińskim Marią Wróblewską.

Zgromadzonych gości powitał Prezes Zarządu ZPP, Starosta Bielski Andrzej Płonka. Podczas spotkania można było posłuchać wykładów różnych władz samorządowych oraz uczestników reprezentujących środowisko naukowe m.in.: Premiera RP  w latach 1997-2001, wprowadzający reformę administracji publicznej, prof. Jerzy Buzek, Przedstawiciela Prezydenta RP: Piotra Ćwika, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Samorządowca – Marszałka: Piotra Zgorzelskiego - Wicemarszałka Sejmu RP, Uczestników prac nad reformą administracji publicznej: Jerzego Stępnia, b. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego - współtwórcę reformy samorządowej, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Senatora RP, b. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, b. Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, Waldemara Rataja, Głównego Doradcę ds. reform ustrojowych Państwa w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka.

Spotkanie zakończyła uroczysta gala, podczas której odznaczeni zostali starostowie oraz prezydenci 25-lecia, a więc ci samorządowcy, którzy w 1998 roku odbierali akty erekcyjne powiatów i obecnie od samego początku istnienia powiatów pełnią tę funkcję.

 

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest jednym z etapów drogi zawodowej nauczycieli. W dniach 8 i 10 sierpnia br. odbyły się postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego. W wyniku przeprowadzonych postępowań, egzamin zdało łącznie 8 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gostyniński.

 
       Podczas spotkania w dniu 11 września br. Pani Maria Wróblewska - Wicestarosta Gostyniński wręczyła akty mianowania nauczycielom, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego. Pani Wicestarosta pogratulowała sukcesów na egzaminie i podziękowała  za dotychczasową pracę z dziećmi i młodzieżą. Złożyła również życzenia w realizacji dalszych zamierzeń zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu nauczyciela.

 

Magdalena Krupińska

Wydział Edukacji i Kultury

 

W dniu 8 września w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie obchody 40-lecia istnienia Gostynińskiego Koła Związku Emerytów pod przewodnictwem Pani Alicji Lewandowskiej świętowali członkowie koła wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których  były Premier Polski Pan Waldemar Pawlak, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek, Sekretarz Powiatu Płockiego Michał Twardy reprezentujący Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego oraz Starostę Płockiego Sylwestra Ziemkiewicza, Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz-Szewczyk reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, przedstawiciele lokalnych samorządów (burmistrz Paweł Kalinowski wraz z zastępcą oraz Przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Rederem, zastępca wójta Paweł Goliszek), Jadwiga Korneszczuk - przewodnicząca Zarządu Okręgowego w Płocku, Kierownicy jednostek powiatu Łukasz Ciesielski WTZ i Monika Kuźnicka PŚDS oraz przyjaciele i współpracownicy Związku.

W części oficjalnej przewodnicząca Alicja Lewandowska przypomniała historię Koła, następnie przyjęła ciepłe i serdeczne życzenia zgromadzonych gości. W tak podniosłej i sentymentalnej atmosferze nastąpiło wręczenie odznaczeń za  wieloletnią wzorową współprace i udzielane wsparcie dla Koła. Odznaczenie takie otrzymał Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, burmistrz Paweł Kalinowski oraz Przewodnicząca Koła w Gostyninie Alicja Lewandowska. Gostynińskie Koło otrzymało natomiast medal pamiątkowy „Pro Mazovia” od Marszałka Adama Struzika. Dyplomy z podziękowaniami za dotychczasowa działalność na rzecz organizacji otrzymały również członkowie Koła za osobisty wkład w rozwój Koła.

W części artystycznej można było wysłuchać wierszy w wykonaniu członków Koła, obejrzeć humorystyczny skecz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie oraz podziwiać piękny występ wokalny Marysi Romanowskiej przy akompaniamencie Pana Michała Pilichowicza.

Wiek dojrzały to tzw. „jesień życia”. To niezwykle piękny czas, który należy dobrze wykorzystać.  Stanowi ona według Jana Pawła II, etap ludzkiego dojrzewania i znak Bożego błogosławieństwa. Seniorzy są skarbnicą cennych rad dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu. Są przekaźnikami wiary, historii i tradycji, a kruchość ich zdrowia przypomina o potrzebie jedności i solidarności międzypokoleniowej.

Życzymy obecnym i przyszłym członkom Koła wielu wspaniałych chwil spędzonych w miłym towarzystwie oraz wszelkiej pomyślności i satysfakcji w związku z jego realizacją.

 

 

            W dniu 1 września 2023 r. Radio Q 100,7 FM świętowało Jubileusz 5-lecia. W wydarzeniu uczestniczyli m. in. Samorządowcy z całego Regionu, do którego docierają fale Radia, a Powiat Gostyniński reprezentował Starosta Powiatu Gostynińskiego Arkadiusz Boruszewski, który życzył całemu zespołowi Radio Q, by realizował swoje najskrytsze marzenia i wizje – a słuchaczom, by właśnie Radio Q było zawsze pierwszym medium, które najchętniej odsłuchują.

Dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszych sukcesów dla Radio Q 100,7 FM

Fot. https://tukutno.pl/pl/fotorelacje/wydarzenia/gala-jubileuszowa-5-urodzin-radia-q---czesc-ii/13,8