Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

15 sposobów na niższe rachunki – PAS podpowiada jak zaoszczędzić na ogrzewaniu

cieplo od zaraz pakiet wysylka 02

 

15 sposobów na niższe rachunki – PAS podpowiada jak zaoszczędzić na ogrzewaniu

 

 

UWAGA PRZEWOŹNICY !

highway g292bcfdd7 1920

       

          Na podstawie art 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw :

1) Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie (licencję) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed dniem 1 marca 2022 roku mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21a w/w ustawy oraz w art. 5 ust. 2c i 2d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

2) W celu dostosowania się do wymogów określonych w ust. 1 przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r. (druk do pobrania pod adresem: http://ebok.gostynin.powiat.pl/img/druki/dt/dt3z.pdf).

 

Marek Balcerzak
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Gostyninie

APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Ulotka zasady bioasekuracji 1 1

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) znów pojawiła się na terenie województwamazowieckiego.W związku z tym apeluję do wszystkich hodowców,właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwoląograniczyć szerzenie się choroby. Ponadto proszę o zachowanie szczególnej ostrożnościi odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizowaćryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw. To od Państwazależy, czy zagrożenie zostanie ograniczone. Proszę pamiętać, że im szybciej uda się ograniczyćrozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze. Dotychczasogniska wysoce zjadliwej grypy u drobiu (HPAI) pojawiły się w powiecie gostynińskimi łosickim. W związku z tym, zgodnie z wydawanymi rozporządzeniami, wyznaczam obszary,w których obowiązują ograniczenia, obejmujące powiaty, w których wystąpiło zakażenie,jak i znajdujących się w promieniu ok. 10 km od ogniska (w tym przypadku powiat siedleckii płocki). Należy jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji (źródłem zakażeń byłynajprawdopodobniej dzikie ptaki) konieczna jest szczególna ostrożność na terenie całegowojewództwa.Przypominam, że konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawiezarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodniez jego zapisami:
Hodowcy powinni:
‒ unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
‒ myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiemutrzymywanym w stadach przydomowych,

‒ myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontaktz surowym mięsem drobiowym,
‒ przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczonewyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
‒ stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywanyjest drób;
‒ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
Hodowcy nie powinni:
‒ dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków
sprawiających wrażenie chorych;
‒ karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
‒ poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, doktórych dostęp mają dzikie ptaki;
Informuję również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy InstytutWeterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, któryzaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwydla drobiu, ale nie jest zagrożeniem do ludzi. Niemniej jednak, ze względu na możliwośćmutacji wirusa, hodowcom drobiu zaleca się szczepienie przeciwko grypie ludzi, które jestpowszechnie dostępne.
Przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednichosób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/ burmistrz/ prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki

 

Warszawa, dnia 29.12.2022 roku

 

Odbiór odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. województwa – Piotrów

IMG 6714

 

 

            W dniu 21 grudnia 2022 r. przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego w osobach Arkadiusz Boruszewski – Starosta Gostyniński, Paweł Warabieda - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie, przedstawiciela Gminy Gostynin Edmund Zieliński - Wójt Gminy Gostynin oraz Wykonawcy - Daniel Dzięgielewski Kierownik budowy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Budowlanych S.A. dokonali odbioru zadania pn.: ,,Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. województwa – Piotrów”.

Zakres zadania obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, poboczy, zjazdów na odcinku 560m w miejscowości Piotrów.

Całkowity koszt zadania wynosi 256 701,62zł, z tego:

  1. Wkład własny Powiatu Gostynińskiego – 101 937,18 zł
  2. Mazowiecki Urząd Marszałkowski – 74 764,44 zł
  3. Gmina Gostynin – 80 000,00zł

 

Paweł Warabieda

Kierownik ZDP w Gostyninie

fot. Urząd Gminy w Gostyninie

Odbiór drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień

IMG 8591

 

         W dniu 28 grudnia 2022 r. przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego w osobach Arkadiusz Boruszewski – Starosta Gostyniński, Paweł Warabieda  - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie oraz przedstawiciel Gminy Szczawin Kościelny - Barbara Stępniak - Wójt gminy, dokonali odbioru zadania pn.: "Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień" w miejscowości Suserz i Adamów.

Zakres zadania obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, poboczy, zjazdów oraz odmulenie rowów na długości 990m drogi.

Całkowity koszt zadania wynosi 550 471,13zł, z tego:

  1. Wkład własny Powiatu Gostynińskiego – 225 235,57 zł
  2. Mazowiecki Urząd Marszałkowski – 275 235,56zł
  3. Gmina Szczawin Kościelny – 50 000,00zł

Paweł Warabieda

Kierownik ZDP w Gostyninie

fot. Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym