Wyszukaj

Kwalifikacja wojskowa 2023 rok

Zmień wielkość czcionki:

Kwalifikacja wojskowa 2023 rok

W dniach od 22 maja do 01 czerwca 2023 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego odbywa się kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psycho-fizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.          W uroczystej inauguracji Kwalifikacji Wojskowej Powiatu Gostynińskiego udział wzięli: Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski i Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku ppłk Michał Kwiatkowski.

Organizacją pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gostyninie zajmuje się Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie. Natomiast nad zabezpieczeniem całego przedsięwzięcia i promocją służby wojskowej czuwają przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku, 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Sochaczewie oraz 64 Batalionu Piechoty Lekkiej WOT z Pomiechówka.

Do Kwalifikacji Wojskowej stawią się z całego powiatu m.in. mężczyźni urodzeni w 2004 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby uznane w latach 2021-2022 za czasowo niezdolne do pełnienia służby. Do stawiennictwa zostały także wezwane kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

                                                         Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 

 DSC8568 DSC8572 DSC8574 DSC8575 DSC8576 DSC8578 DSC8581 DSC8585 DSC8590

Witold Modrzejewski