Wyszukaj

Eliminacje do Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

Zmień wielkość czcionki:

Eliminacje do Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

       W dniu 26 kwietnia 2023 roku w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Gostyninie odbyły się kwalifikacje rejonowe do Turnieju z zakresu wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym „BRD” organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i Polski Związek Motorowy, oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.

Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego; propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu; popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu; inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Turniej ma charakter wieloetapowy i może być organizowany na etapach: szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny, powiatowy, wojewódzki i ogólnopolski są etapami obowiązkowymi.

Do udziału w eliminacjach zgłosiły się szkoły podstawowe z powiatu gostynińskiego oraz Miasta i Gminy Płocka. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem turnieju  sprawowali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku.

Zawodnicy zmagali się w konkurencjach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym podzielonych na dwa etapy, tj. teoretyczny i praktyczny. W pierwszej fazie konkursu przeprowadzono test wiedzy, po którym zawodnicy musieli wykazać się znajomością udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków. Do Turnieju BRD przystąpili uczniowie szkół podstawowych, którzy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. Pierwsza grupa dotyczyła uczniów w wieku do 11 lat, drugą grupę wiekową stanowili uczniowie w przedziale od 11 do 14 lat. W grupie wiekowej do lat 11 najsprawniejsi teoretycznie i praktycznie okazali się przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Solcu, w grupie starszej zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu.

Szczegółowy wykaz punktowanych miejsc można sprawdzić na stronie Polskiego Związku Motorowego.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy wysokiej znajomości przepisów ruchu drogowego i zasad sprzyjających bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego Wojciech Kiełbasa1brd11brd21brd31brd41brd51brd61brd71brd81brd91brd101brd111brd121brd131brd141brd151brd161brd171brd181brd191brd201brd211brd221brd231brd241brd251brd261brd28

Witold Modrzejewski