Wyszukaj

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Zmień wielkość czcionki:

logo

 

 

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

 

CHROŃPSZCZOŁYIINNEOWADYZAPYLAJĄCE

Mając na uwadze rozpoczynający się sezon wegetacyjny i kwitnienie roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających pamiętajmy że: nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin niosą zagrożenie dlapszczół  iinnych zapylaczy.

Wykonując zabiegi środkami ochrony roślin należy w szczególności:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń
  • stosować środki ochron yroślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie
  • używać środków ochrony roślin w taki sposób, ab yminimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu
  • niewykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu, czyli nie wykonywać zabiegu przyprędkości wiatru większej niż 4m/s
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek tj. 20m dla opryskiwaczy polowych  isadowniczych,
  • niestosowaćpreparatówtoksycznychdlapszczółwokresiekwitnieniaroślinuprawnychorazwuprawach,na którychwystępująkwitnącechwasty
  • wykonywaćzabiegipozakończonychlotachowadówzapylających
  • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin
  • stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, zwracając szczególną uwagę na ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.

Upadki pszczół z terenu woj. mazowieckiego, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślini Nasiennictwa w Warszawie. Dane kontaktowe zamieszczone są pod adresem: http://piorin.gov.pl/mz-struktura/mz-ot/

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 31 ust. 4 lit. b ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, wymogi związane ze stosowaniem środka ochrony roślin mogą zawierać obowiązek poinformowania przed użyciem środka wszystkich sąsiadów, którzy mogą być narażeni na znoszenie cieczy roboczej i którzy zwrócili się o taką informację. Etykiety środków zawierają stosowne zapisy w tym zakresie.

Przykładowe materiały edukacyjne dotyczące ochrony owadów zapylających dostępne są pod adresami:

http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/bezpieczne-stosowanie-srodkow-ochrony-roslin,358.html

http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/pamietajmy-o-pszczolach,219.html

http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/bezpieczne-dla-pszczol-stosowanie-srodkow-ochrony-roslin,163.html http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/chronmy-pszczoly,108.html

 
   

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA w WARSZAWIE tel. 227735329, 227735908, fax. 227735909

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , http://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/

Izabela Ślusarska