Wyszukaj

Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Gostyninie

Zmień wielkość czcionki:

Tablica SOSW SALA gimn

W dniu 14 marca 2023r. Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński i Joanna Łoska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Jana Pawła II w Gostyninie” przy ul. Krośniewickiej 2 przekazali plac budowy i dokumentację projektowo-wykonawczą Włodzimierzowi Gospodarowiczowi – Dyrektorowi Firmy Hydropol Sp. z o.o., będącej Wykonawcą zadania pn.: Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” przy ul. Krośniewickiej 2 w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą

Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania: 4 950 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 6 099 920,58 zł.

Asosw1Asosw2Asosw3Asosw4Asosw5Asosw6Asosw7Asosw9Asosw10

Witold Modrzejewski