Wyszukaj

UWAGA PRZEWOŹNICY ! 10.03.2023

Zmień wielkość czcionki:

a godło powiat2

UWAGA PRZEWOŹNICY !

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (lub licencję uzyskaną przed 15.08.2013r.) przedkładają corocznie organowi, który wydał w/w uprawnienie, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Druk dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://ebok.gostynin.powiat.pl/?page_id=7398
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 24 235 68 86 (Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie)

--
Marek Balcerzak
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Witold Modrzejewski