Wyszukaj

Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym

Zmień wielkość czcionki:

Tablica SOSW SALA gimn

W dniu 7 marca 2023 r. Przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego w osobach Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński, Maria Wróblewska - Wicestarosta Gostyniński przy kontrasygnacie Elżbiety Kijek - Skarbnika Powiatu Gostynińskiego oraz Hydropol Sp. z o.o.
reprezentowana przez Pawła Żółtowskiego - Prezesa Zarządu zawarli
umowę na realizację zadania pn.: Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” przy ul. Krośniewickiej 2.

Łączny koszt zadania wynosi 6.099.920,58 zł.

Powiat Gostyniński na w/w zadanie pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.950.000,00 zł.

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
zapewni odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć nie tylko usprawniających dysfunkcje ruchowe uczniów, ale przede wszystkim stymulujące rozwój psychoruchowy, w szczególności w okresie jesienno-zimowym. Dzięki inwestycji szkoła zyska infrastrukturę sportową, która umożliwi pełną realizację w ciągu całego roku szkolnego zajęć wychowania fizycznego, sekcji sportowych działających w internacie oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Możliwa też będzie organizacja zawodów sportowych oraz zajęć rekreacyjnych integrujących uczniów ze środowiskiem, co przyczyni się do upowszechnienia sportu jako elementu zdrowego stylu życia. W sali będą mogły być prowadzone zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i rekreacyjne. Uczniowie zyskają dostęp do nowoczesnych rozwiązań, co na pewno pozytywnie wpłynie na ich rozwój fizyczny i sprawi, że aktywność sportowa stanie się dla nich wielką przyjemnością.

SH1SH2SH3SH4SH5SH6SH7SH8SH9

SH10

Witold Modrzejewski