Wyszukaj

bezpieczne ferie 2023

Zmień wielkość czcionki:

 BEZPIECZNE FERIE 2023.

W dniu 6 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwołane przez Starostę Gostynińskiego Pana Arkadiusza Boruszewskiego.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb i samorządowców z terenu powiatu gostynińskiego.
Podczas posiedzenia Komendanci: Powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspektorzy: Inspekcji Sanitarnej i Powiatowego Nadzoru Budowlanego przedstawili informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku
oraz o zaplanowanych działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie trwania zimowego wypoczynku w 2023r - Bezpieczne Ferie 2023.

Przypominamy podstawowe numery telefonów alarmowych:
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
112 – numer alarmowy dla telefonów komórkowych

Życzymy bezpiecznego zimowego wypoczynku !
Biuro ds. Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa

          

          

 

 DSC5221 DSC5224 DSC5225 DSC5229 DSC5236 DSC5237

Witold Modrzejewski