Wyszukaj

UWAGA PRZEWOŹNICY !

Zmień wielkość czcionki:

highway g292bcfdd7 1920

       

          Na podstawie art 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw :

1) Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie (licencję) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed dniem 1 marca 2022 roku mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21a w/w ustawy oraz w art. 5 ust. 2c i 2d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

2) W celu dostosowania się do wymogów określonych w ust. 1 przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r. (druk do pobrania pod adresem: http://ebok.gostynin.powiat.pl/img/druki/dt/dt3z.pdf).

 

Marek Balcerzak
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Izabela Ślusarska