Wyszukaj

Odbiór odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. województwa – Piotrów

Zmień wielkość czcionki:

 

IMG 6714

 

            W dniu 21 grudnia 2022 r. przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego w osobach Arkadiusz Boruszewski – Starosta Gostyniński, Paweł Warabieda - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie, przedstawiciela Gminy Gostynin Edmund Zieliński - Wójt Gminy Gostynin oraz Wykonawcy - Daniel Dzięgielewski Kierownik budowy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Budowlanych S.A. dokonali odbioru zadania pn.: ,,Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. województwa – Piotrów”.

Zakres zadania obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, poboczy, zjazdów na odcinku 560m w miejscowości Piotrów.

Całkowity koszt zadania wynosi 256 701,62zł, z tego:

  1. Wkład własny Powiatu Gostynińskiego – 101 937,18 zł
  2. Mazowiecki Urząd Marszałkowski – 74 764,44 zł
  3. Gmina Gostynin – 80 000,00zł

 

Paweł Warabieda

Kierownik ZDP w Gostyninie

fot. Urząd Gminy w Gostyninie

IMG 6711IMG 6721

Izabela Ślusarska