Wyszukaj

Odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

20220217 150711

 

W dniu 24 listopada 2022 r. odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego. Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła informację Zarządu Powiatu Gostynińskiego o stanie realizacji inwestycji powiatowych

oraz podjęła uchwały:
1)    w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
2)    w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2023 rok.
3)    w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/249/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr  XXXVI/221/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
4)    zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2022-2027.
5)    zmieniającą uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2022.

Izabela Ślusarska