Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w Subregionie Płockim

Zmień wielkość czcionki:

Konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w Subregionie Płockim rozstrzygnięty

            W dniu 22 czerwca w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku odbył się uroczysty finał XIX edycji Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w Subregionie Płockim- etap regionalny.

            Zaproszenie do udziału w nim skierowane było do właścicieli gospodarstw indywidualnych, zarówno tych dużych, jak i małych o różnych profilach produkcji. Jedynym warunkiem, było by przynajmniej jeden z właścicieli był objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

            Głównym celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. W osiemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Uczestnicząc w eliminacjach, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych oraz zdobycia cennych nagród. Najważniejsze jednak jest poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzają one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

            Komisja konkursowa po przeprowadzonych wizytacjach w zgłoszonych gospodarstwach wyłoniła laureatów. Zdobywcą III miejsca jest gospodarstwo Państwa Eweliny i Łukasza Urbańskich-gmina Sanniki, a wyróżnienie otrzymało gospodarstwo Państwa Anety i Witolda Dryńkowskich–gmina Szczawin Kościelny.

            W uroczystości udział wziął Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, który wyróżnionym gospodarstwom z terenu Powiatu Gostynińskiego osobiście pogratulował i przekazał upominki z zakresu BHP. W uroczystości udział wzięli samorządowcy z Subregionu Płockiego, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz kierownicy placówek terenowych KRUS.

 

aba1aba2aba3aba4aba5

Witold Modrzejewski