Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

 

zdjęcie 1

 

W dniu 19 maja 2022 r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:
1)    Informację o realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2021;
2)    Informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2021;

 oraz podjęła następujące uchwały:
1)    Uchwałę Nr XXXVIII/230/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na zlecenie Powiatu Gostynińskiego;
2)    Uchwałę Nr XXXVIII/231/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 maja 2022 r.    zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2022-2027;
3)    Uchwałę Nr XXXVIII/232/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 maja 2022 r.  zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2022.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Izabela Ślusarska