Wyszukaj

Odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

 

sesja20012022

 

 

             W dniu 20 stycznia 2022 r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego.

Rada Powiatu Gostynińskiego na XXXIV Sesji przyjęła:

-Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.

oraz podjęła następujące uchwały:

  1. Nr XXXIV/213/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Gostynińskiego na 2022 rok;
  2. Nr XXXIV/214/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Powiatu Gostynińskiego odnośnie bezpieczeństwa w ratownictwie medycznym w Powiecie Gostynińskim;
  3. Nr XXXIV/215/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Gostynińskiego na 2022 rok.
Izabela Ślusarska