Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zmień wielkość czcionki:

PRAWNA POMOC

 
       Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku.
      
      Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 9.00 w formie pisemnej, w języku polskim, na obowiązującym formularzu ze wszystkimi załącznikami określonymi w ogłoszeniu, w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
- nazwę i adres Oferenta, numer telefonu oraz nazwisko i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu,
- nazwę zadania: "Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku".
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ofert do Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami:

download pdf 3660827 640Uchwała Nr 489/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r.

download pdf 3660827 640Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

download pdf 3660827 640Karta oceny formalnej

download pdf 3660827 640Ocena formalna

download pdf 3660827 640Ocena merytoryczna

download pdf 3660827 640Zbiorcze zestawienie punktacji oceny merytorycznej

download pdf 3660827 640Klauzula informacyjna

download pdf 3660827 640Formularz oferty

 

 

 

Izabela Ślusarska