Ruszają kolejne zadania inwestycyjnie w Powiecie Gostynińskim

Zmień wielkość czcionki:

image000000

 

W dniu 15 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, Wicestarostę Gostynińskiego Marię Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek a Firmą Balcerzak Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Kamila Balcerzaka na realizację zadania pn.: „Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo —wychowawczych".

Powiat Gostyniński uzyskał na to zadanie dofinansowanie z  budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 600 000,00 zł, co stanowi 60 % całkowitej wartości zadania.

W ramach w/w zadania będą realizowane dwie inwestycje:

- „Rozbiórka budynku przemysłowego. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego i budynku magazynowego na placówkę opiekuńczo – wychowawczą (budynek zamieszkania zbiorowego) wraz z ich rozbudową, nadbudową i przebudową oraz budowa niezbędnej infrastruktury i urządzeń towarzyszących na działce o nr ewid. 3313/5" Gostynin ul. Iwaszkiewicza”,

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku po byłym   Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A na część biurową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w ramach przygotowania zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z nadbudową i zmianą konstrukcji dachu na budynku łącznika na działkach o nr ewid. 3244/1, 3244/2”.

 

image0000011image000001

image0000001

Izabela Ślusarska