Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Od Kujawiaka do Oberka 2021

Zmień wielkość czcionki:

af3

 

10 października w Hali Sportowej w Łącku odbył się Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej pod nazwą „Od Kujawiaka do Oberka”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego, które kultywuje tę tradycję już od 2005 roku.

W zorganizowanym przeglądzie zespołów folklorystycznych udział wzięło 6 zespołów ludowych:

- Zespół Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny,

- Zespół Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie,

- Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „SOLEC”,

- Zespół Ludowy „Grzybowianki & Grzybowiacy” im. Cecylii Milczarek,

- Zespół Ludowy „Grzybowianki” przy Stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość- Słubice i okolice”

- Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „SANNIKI”.

Występy zgłoszonych zespołów nie były jedyną atrakcją, bowiem na wydarzenie składało się kilka sekcji takich, jak: wyroby kulinarne, kiermasz twórczości ludowej, wystawy okolicznościowe oraz prezentacja produktów lokalnych.

W 15 edycji festiwalu udział wzięło ponad 40 wystawców, którzy uczestniczyli w konkursie „Od wystawy do potrawy” na najciekawsze stoisko wystawiennicze. Jury, uwzględniając m.in. kryteria oceny takie jak: oryginalność i atrakcyjność prezentowanych na stoisku produktów, wkład pracy w wykonanie aranżacji stoiska i promocję twórczości artystycznej przyznała:

- pierwszą nagrodę dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie

- drugą nagrodę dla Koła Gospodyń Wiejskich „Nasza Wieś” w Sokołowie

- trzecia nagroda przypadła w udziale dla Stowarzyszenia „AKTYWNYCH KOBIET” Kluska.

W konkursach kulinarnych uczestniczyła rekordowa liczba - ponad 60 uczestników w różnych kategoriach;

1. Najsmaczniejszy wypiek,

2. Najlepsza potrawa,

3. Najdoskonalsza nalewka regionalna,

W festiwalu udział wzięły także dwie grupy taneczne „Crazy Dance” i „Disco Dance”, a na zakończenie święta folkloru wystąpiła gwiazda wieczoru Zespół „THE BROTHERS”.

 

af1 af2
af3 af4
af5 af6
af7 af8
af9 af10
af11 af12
af13 af14
af15 af16
af17 af18
af19 af20
af21 af22
af23 af24
af25 af26
af27 af28
af29 af30
af31 af32
af32a af33
af34 af35
af36 af37
af38 af39
af39a af40
af41 af42
af43 af44
   
Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...