Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skrzeszewy

Zmień wielkość czcionki:

104668 b

 

W dniu 3 października 2021 roku w jednostce OSP Skrzeszewy odbyła się uroczystość poświecenia i przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewach. Mszę świętą odprawił ksiądz dziekan prałat Wiesław Frelek wraz z księdzem kapelanem Ryszardem Matkowskim. Ksiądz dziekan poświęcił wóz strażacki i modlił się za strażaków ochotników którzy będą z niego korzystali. W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczył Komendant Mazowiecki Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Nowosielski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Ostrowski, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Waldemar Pawlak, dh. Karol Podleśny –Członek Głównej Komisji RewizyjnejZwiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wójt Gminy Pacyna Krzysztof Woźniak wraz z samorządowcami z terenu gminy oraz Poczty Sztandarowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pacyna. Starosta Gostyniński wyraźnie podkreślił, że „otrzymanie samochodu strażackiego, to najwyższa odznaka dla każdego strażaka obdarowanej jednostki, a doniosłość tej niecodziennej uroczystości jest niezwykłym wydarzeniem w historii naszego powiatu. To dowód uznania dla obdarowanej jednostki za ogromne zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze i prewencyjne podnoszące bezpieczeństwo nie tylko w tej miejscowości, ale w całym naszym regionie”.

            Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w działalność i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewach. Wszystkim strażakom-ratownikom życzymy nieustającej satysfakcji płynącej z przynależności do strażackiej rodziny oraz samych szczęśliwych powrotów do strażnicy, a poświęcony samochód pożarniczy niech służy wszystkim potrzebującym waszej pomocy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Autor: J. Brudnowski

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Zdjęcia; Aleksandra Zielińska Łowiczanin.info.

104660 b104661 b

104664 b104665 b104668 b104674 b104675 b104695 b104697 b

Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...