Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Dożynki Parafialne w Białotarsku

Zmień wielkość czcionki:

15

 

W niedzielę 19 września w Parafii Rzymskokatolickiej pod Wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Białotarsku odbyły się Dożynki Parafialne 2021. Na uroczystą Mszę Świętą rolnicy z terenu parafii tradycyjnie przynieśli wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, ziół i kwiatów, bochny chleba oraz kosze z owocami i warzywami – tegorocznymi plonami. Uroczystą mszę św. odprawił i homilie wygłosił ks. Profesor Senior Zbigniew Szygenda podczas której podkreślił znaczenie krzyża w życiu człowieka i znaczenie ciężkiej pracy rolnika – gospodarza. „Dożynki to uroczystość podczas której rolnicy dziękują Bogu za zebrane plony, a my wszyscy, osoby nie związane z pracą na roli mogą i powinni modlić się za tych, którzy wykonują ten niezwykle trudny i niestety coraz mniej opłacalny zawód”- podkreślił. W tych ważnych dla rolników uroczystościach udział wziął również „Samorządowy Dobry Gospodarz” Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek oraz Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski. Podczas liturgii z rąk ks. Proboszcza Piotra Obolewskiego Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Kominek i Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski odebrali podziękowania za wieloletnią opiekę i nieocenioną pomoc podczas prowadzonych prac renowacyjnych w świątyni. Był to wyraz wdzięczności mieszkańców - parafian za pomoc i wyróżnienie jakim jest nadanie Świątyni w Białotarsku statusu „Cenny Zabytek Mazowsza”. Za finansowe wsparcie parafii jakim jest Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, za doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej, za dofinansowanie wybudowanych dróg Gminnych i Powiatowych w ostatnich dwóch latach oraz objętej finansowym wsparciem inwestycji drogowej jakim jest droga we wsi Gulewo - do realizacji przez Gminę Gostynin w 2021r. Na zakończenie wszyscy wzięli udział w procesji, a po błogosławieństwie podzielili się dożynkowym chlebem wypieczonym z tegorocznych plonów.

Autor. J. Brudnowski Wydział Promocji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Zdjęcia; I. Ślusarska Wydział Promocji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Gostyninie

 

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 1616
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...