ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Zachęcamy do składania wniosków o bon na zasiedlenie

Zmień wielkość czcionki:

DSC 9122


Wciąż posiadamy środki dla 59 osób (w tym dla 32 kobiet oraz dla 27 mężczyzn).Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie.
Bon na zasiedlenie to projekt skierowany do zarejestrowanych w PUP w Gostyninie osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia, które chciałyby przenieść się do innej miejscowości i tam rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową.Miejscowość, do której po przyznaniu bonu przenosi się osoba bezrobotna musi być oddalone od miejsca zamieszkania beneficjenta bonu o co najmniej 80 kilometrów lub czas dojazdu do niego musi przekraczać 3 godziny dziennie w obie strony.Osoba, której przyznany został bon na zasiedlenie jest zobowiązana do przepracowania co najmniej 6 miesięcy (w ciągu ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy pomiędzy bezrobotnym, a Starostą Gostynińskim) i otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto.Wysokość bonu na zasiedlenie to 9 tysięcy złotych. Kwota ta jest wypłacana osobie bezrobotnej niezwłocznie po podpisaniu umowy o bon na zasiedlenie.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://gostynin.praca.gov.pl/-/14750417-bon-na-zasiedlenie-przypomnienie-o-naborze

m

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...