ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Rezerwat przyrody „Jezioro Szczawińskie”

Zmień wielkość czcionki:
DSC 1924 min
 

Rezerwat przyrody „Jezioro Szczawińskie” – wodny rezerwat przyrody obejmujący obszar wód, bagien, pastwisk i zadrzewień o łącznej powierzchni 137,88 ha, utworzony w 2009 r. na terenie gminy Szczawin Kościelny, w powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim. Wokół rezerwatu utworzono otulinę o powierzchni 339,8646 ha.
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemu jeziora z naturalnym, strefowym układem zbiorowisk. Teren rezerwatu jest miejscem lęgów wielu gatunków ptaków, m.in. rybitwy czarnej, bąka, bączka. Łącznie odnotowano tu prawie 120 gatunków ptaków.
 
Na terenie rezerwatu stwierdzono 189 gatunków roślin naczyniowych oraz 6 gatunków mszaków i grzybów.
Rezerwat leży w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Doliny Przysowy i Słudwi” PLB100003, ostoi ptaków IBA o nr 145 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy.
 
Na mocy obowiązującego planu ochrony ustanowionego w 2019 r., obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.
Rezerwat nie jest udostępniony dla ruchu turystycznego ani dla amatorskiego połowu ryb i rybactwa.
Rezerwat przyrody „Jezioro Szczawińskie” Fot.W.Modrzejewski  Rezerwat przyrody „Jezioro Szczawińskie” Fot.W.Modrzejewski 
   
   
   
Marcin Maciejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...