ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

W dniu 18 lutego 2021 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Zmień wielkość czcionki:

 DSC0005


Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

 

Rada Powiatu przyjęła:

♦ Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.

Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie z działalności Centrum oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informacja Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie o realizacji zadań statutowych za 2020 rok.

Informacja Dyrektora POW „Bratoszewo” w Gostyninie z działalności opiekuńczo-wychowawczej placówki za 2020 rok.

Informacja Dyrektora Domu dla Dzieci w Gostyninie z działalności opiekuńczo-wychowawczej placówki za 2020 rok.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie za rok 2020.

oraz podjęła uchwały:

  • Nr XXIV/148 /2021 w sprawie przyjęcia kierunków działania Zarządu Powiatu na rok 2021.

  • Nr XXIV/149/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gostyniński.

  • Nr XXIV/150/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/138/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29.12.2020 r., dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej plac o powierzchni 540 m2 położonej w Gostyninie przy ul. Polnej 39.

  • Nr XXIV/151/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji.

  • Nr XXIV/152/2021 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2021 rok.

  • Nr XXIV/153/2021zmieniająca uchwałę nr II/10/2018 Rady Powiatu Gostynińskiegoz dnia 29 listopada 2018r w sprawie wyboru składu osobowego Komisji stałych Rady Powiatu Gostynińskiego w tym Przewodniczących Komisji.

  • Nr XXIV/154/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021.


 DSC0034  DSC0037

Marcin Maciejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...