Wyszukaj

XXIV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

Przewodznicząca


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się
18 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie ul. 3. Maja 15.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kierunków działania Zarządu Powiatu na rok 2021.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
 7. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
  z działalności Centrum oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 8. Informacja Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie o realizacji zadań statutowych za 2020 rok.
 9. Informacja Dyrektora POW „Bratoszewo” w Gostyninie z działalności opiekuńczo-wychowawczej placówki za 2020 rok.
 10. Informacja Dyrektora Domu dla Dzieci w Gostyninie z działalności opiekuńczo-wychowawczej placówki za 2020 rok.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 12. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie za rok 2020.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gostyniński.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/138/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29.12.2020 r., dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej plac o powierzchni 540 m2 położonej w Gostyninie przy ul. Polnej 39.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2021 rok.
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniająca uchwałę nr II/10/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji stałych Rady Powiatu Gostynińskiego w tym Przewodniczących Komisji.
 18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 21. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 22. Zakończenie obrad

Powrót na stronę główną

Marcin Maciejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w powiecie gostynińskim z dn. ...


UWAGA!

 

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl 


Raport dla powiatu gostynińskiego z dn. 01.03.2021r.

Województwo Powiat/Miasto Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
mazowieckie gostyniński 2 0,45 0 0 0

...