Wyszukaj

Rozwój Mazowsza - opinie ekspertów

Zmień wielkość czcionki:

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik spotkał się online z zespołem ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej (fot. arch. UMWM)

 


Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z zespołem ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej, by omówić wyniki fazy badawczej wspólnie prowadzonego projektu oraz poznać rekomendacje dla prowadzenia polityki rozwoju Mazowsza.

Badania trwały blisko dwa lata i odbyły się w związku ze wspólnie prowadzonym projektem pn.  „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”. Projekt ten realizowany jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

→więcej

Źródło:www.mazovia.pl

Eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej przedstawili wyniki pierwszej fazy badań dotyczących kierunków rozwoju Mazowsza (fot. arch. UMWM) W spotkaniu uczestniczył też dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda (fot. arch. UMWM)

Marcin Maciejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w powiecie gostynińskim z dn. ...


UWAGA!

 

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl 


Raport dla powiatu gostynińskiego z dn. 01.03.2021r.

Województwo Powiat/Miasto Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
mazowieckie gostyniński 2 0,45 0 0 0

...