ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Województwo Mazowieckie oficjalnym właścicielem gostynińskich "Arkad"

Zmień wielkość czcionki:
Gostynin

Samorząd województwa mazowieckiego zakupił jatki miejskie w Gostyninie. W zabytkowym budynku mieścić się będzie Muzeum Regionalne Ziemi Gostynińskiej oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
 
Zdaniem marszałka Adama Struzika mieszczący się przy ul. Floriańskiej 23 budynek Kramów doskonale sprawdzi się w roli muzeum. – To miejsce wyjątkowe i bardzo charakterystyczne dla Gostynina. Nie da się przecenić jego wartości historycznej, gdyż jest to jeden z niewielu zachowanych w mieście przykładów architektury municypialnej. Chcemy przywrócić mu dawną świetność, stąd pomysł na stworzenie tu oddziału naszego Muzeum Mazowieckiego, w którym prezentowane będzie dziedzictwo kulturowe i wieloetniczne społeczności zamieszkałych w tym rejonie. Ludzi współpracujących ze sobą, szanujących swoją odrębność i pracujących na rzecz wspólnoty i miasta.
 
Neoklasycystyczny budynek Kramów, który początkowo nosił nazwę jatek miejskich, został wzniesiony ok. 1924 r. z inicjatywy Michała Żychlińskiego, pierwszego burmistrza Gostynina. Autor projektu jest nieznany. W okresie okupacji, w latach 1942-1945, budynek pełnił funkcję więzienia sądowego. W 1946 r. przejęło go miasto. W okresie powojennym mieściły się tam biuro i hurtownie Miejskiego Handlu Detalicznego. W ostatnich latach funkcjonowały w nim lokale użytkowe, obecnie nie jest użytkowany. Będąca własnością osób fizycznych nieruchomość stanowi element wpisanego do rejestru zabytków zespołu staromiejskiego miasta Gostynina. Wpisany jest też do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.
 
Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk w nowej placówce kulturalnej samorządu Mazowsza organizowane będą wystawy, zajęcia edukacyjne i animacyjne oraz koncerty. – Powstanie tu lokalne centrum działań kulturotwórczych na rzecz społeczności lokalnych Gostynina i okolic. Głównym tematem ekspozycji stałej będzie historia miasta i zamku gostynińskiego, ukazująca również wielokulturowość regionu – w tym związki ze społecznością żydowską.
 
Ekspozycję nowego muzeum utworzą historycy Muzeum Mazowieckiego w Płocku we współpracy z historykami i regionalistami ziemi gostynińskiej dodaje dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj – Jesteśmy przekonani, że nowa placówka nie tylko wzbogaci życie kulturalne Gostynina i regionu, ale także przyczyni się do ocalenia zabytków kultury materialnej tego miasta.
 
/Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego
 DSC2317 DSC2498 DSC2414
 DSC2421 DSC2413 DSC2411
 DSC2410 DSC2398 DSC2396
 DSC2384 DSC2347 DSC2318
 DSC2324 DSC2327 DSC2328
 DSC2338 DSC2335 DSC2374
 DSC2392 DSC2370 DSC2350
 DSC2376    
     
     
 
Marcin Maciejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...