Zakończona inwestycja w LO

Zmień wielkość czcionki:

20201223 123156


Mimo dość kapryśnej pogody udało się ukończyć inwestycję pod nazwą „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie – II etap elewacja wschodnia i południowa”.

Tym samym zabytkowy budynek szkoły został opasany specjalistycznym odwodnieniem, a także odprowadzone zostały wody opadowe z budynku i terenu.

Ponadto fundamenty przeszły proces osuszania za pomocą iniekcji chemicznej poziomej oraz przeprowadzono kompleksowe zabezpieczenie pionowe ściany fundamentowej. Dotychczasowe betonowe elementy chodnika zostały wymienione na elegancką kostkę nawiązującą do elewacji budynku.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 70 000,00 zł w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa mazowieckiego. Wykonawcą robót budowlanych była lokalna firma, która w pełni wywiązała się z zawartej umowy.


 DSC2272  DSC2274
 DSC2275  DSC2276
 DSC2277  DSC2279
 DSC2280  DSC2283
 DSC2287  DSC2303
 DSC2299  DSC2294
 DSC2292  DSC2291
Marcin Maciejewski