Pierwsza dostawa sprzętu do LO

Zmień wielkość czcionki:

plakat szymon2


W dniu 24 listopada do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie dotarła pierwsza transza sprzętu komputerowego w ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, który jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z Powiatem Gostyniński. Do szkoły dotarło już:

  • 8 stacjonarnych zestawów komputerowych,
  • 13 laptopów,
  • 12 tabletów,

Dotychczasowa wartość otrzymanego sprzętu to 96 614,04 zł, zgodnie z założeniami projektu do szkoły dotrze jeszcze 13 drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt, monitor interaktywny – 1 szt, projektor multimedialny 1 szt oraz niezbędne oprogramowanie. Ponadto wytypowana grupa uczniów i nauczycieli objęta zostanie specjalistycznym szkoleniem.

 DSC1807  DSC1809
 DSC1810  DSC1811

Marcin Maciejewski