ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Widoczny postęp prac w realizowanych przez Powiat Gostyniński inwestycjach

Zmień wielkość czcionki:

 

a fotki1


Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ekip budowlanych i profesjonalnemu wykonawstwu oraz sprzyjającej pogodzie widać postęp prac w realizowanych przez Powiat Gostyniński inwestycjach. Zadania na których skupiamy się w tym momencie dotyczą;

1. Modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym – koszt zadania 327 568,93 zł.

 DSC1634 DSC1635
 DSC1636 DSC1637


2. Adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gostyninie z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych- koszt zadania 1 409 949,00 zł.

 DSC1622 DSC1639
 DSC1645 DSC1640
 DSC1641 DSC1642
 DSC1643 DSC1644
 DSC1647


3. Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie – koszt zadania to 153 248,75 zł.

 

 DSC1616
 DSC1613 DSC1614
 DSC1615 DSC1617
 DSC1618 DSC1619
 


4. Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji istniejących barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych –koszt zadania w tym roku to 1 607 000,00 zł.

 

 DSC1621 DSC1624
 DSC1625 DSC1626
 DSC1627 DSC1628
 DSC1630 DSC1633
 DSC1631 DSC1632

 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia - koszt zadania to 513 000,00 zł.

 DSC1768 DSC1769
 DSC1770 DSC1771
 DSC1773 DSC1774
 DSC1775 DSC1777
 DSC1778

 


Wszystkie prace budowlane prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem i co najważniejsze bez przeszkód losowych. Sytuacja ta pozwala z optymizmem patrzeć na oczekujące realizacji jeszcze w tym roku zadania z zakresu infrastruktury drogowej tj.

 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk - Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie.

2. Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów.


 

 

 

 

Marcin Maciejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...