ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Powiatowa Automatyczna Stacja Meteorologiczna w miejscowości Krzywie już działa

Zmień wielkość czcionki:

 

W październiku 2020 roku dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” zrealizowane zostało zadanie pn. ”Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Powiecie Gostynińskim”. Na realizację tego zadania Powiat Gostyniński dostał dofinansowanie w wysokości 79% poniesionych kosztów. Głównym celem realizacji w/w zadania jest zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych na terenie województwa mazowieckiego, z których pozyskiwane dane poza bieżącym wykorzystaniem lokalnym, będą stanowiły uzupełnienie krajowej sieci stacji meteorologicznych pracujących w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej obsługiwanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Wpłynie to na pozyskanie szeregu rzetelnych danych dzięki którym prognozowanie pogody stanie się łatwiejsze i cechować się będzie większą sprawdzalnością.

 dsc1378

IT Paweł Piotrowski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...