ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Podpisanie porozumienia o modernizacji drogi w miejscowości Jastrzębia

Zmień wielkość czcionki:

 dsc1473 dsc1474 dsc1478

W dniu 27.10.2020 roku Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Skarbnika Elżbiety Kijek podpisali porozumienie z Wójtem Gminy Gostynin Edmundem Zieliskim przy kontrasygnacie Skarbnika Joanny Ledzion i Nadleśniczym Lasów Państwowych w Gostyninie Jackiem Liziniewiczem. Podpisana umowa reguluje wszystkie kwestie związane z realizacją zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia". Inwestycja ta jest od dawna oczekiwana i znacząco podniesie komfort życia naszych mieszkańców. Realizacja zadania rozpocznie się na początku listopada 2020 r.

 dsc1485

IT Paweł Piotrowski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...