Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

XXII Sesja Rady Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

 

  DSC0723

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXII Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 29 października 2020 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego
i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
4.Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych
5.Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
6.Informacja Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
7.Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
8.Informacja Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych.
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia obowiązujących w roku 2021 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
11.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
12.Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
13.Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
14.Zakończenie obrad.

IT Paweł Piotrowski