Wyszukaj

Wakacje harcerzy z Płocka i Mazowsza.

Zmień wielkość czcionki:

6


Tradycyjnie wakacje to okres harcerskich obozów i kolonii. Letnie wyjazdy są bardzo ważnym elementem pracy Związku Harcerstwa Polskiego. Ten rok, te wakacje są szczególne. Nie oznacza to, że Harcerska Akcja Letnia się nie odbywa. Obozów jest mniej i są mniej liczne, a zuchy, harcerze i instruktorzy z Chorągwi Mazowieckiej ZHP na obozy wyjechali. Do tych wyjazdów przygotowywali się przez wiele miesięcy, jest to okazja do podsumowania kolejnego roku harcerskiego.

 

Ostatnie miesiące były trudne dla wszystkich. Ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi oraz brak możliwości organizacji zbiórek, nie przeszkodziły gromadom zuchowym i drużynom harcerskim w pracy. Ogromne zaangażowanie drużynowych, ich kreatywność, a przede wszystkim chęć do pracy, pozwoliła na kontynuowanie działalności w innej formie. Za pomocą zdalnych narzędzi odbywały się zbiórki, organizowane były konkursy, festiwale, a nawet wirtualne biwaki i wędrówki.

Pełnoletni wędrownicy i instruktorzy podejmowali służbę na rzecz lokalnego środowiska. Angażowali się w dostarczanie posiłków ludziom starszym, bezdomnym i tym, którzy przebywali na kwarantannie. Wyprowadzali psy, pomagali w opiece nad dziećmi. Byli wszędzie tam, gdzie zaistniała taka potrzeba. Harcerska praca nie została zawieszona na czas kwarantanny. Została tylko zmieniona jej forma.

Również obozy i kolonie odbywają się w szczególnym rygorze sanitarnym. Oprócz obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowane zostały szczegółowe instrukcje wewnętrzne ZHP, które mają zapewnić bezpieczną realizację tradycyjnego programu. Zmniejszona ilość osób w namiocie czy podczas posiłków, konieczność używania maseczek, stosowanie środków dezynfekcyjnych to tylko wybrane różnice w stosunku do ubiegłorocznych wyjazdów. Najwięcej mazowieckich zuchów i harcerzy wypoczywa na terenie Mazowsza, ale obozy odbywają się również nad Bałtykiem, w Górach Świętokrzyskich, na Podhalu, a także na wodach mazurskich jezior. Na swe obozy wyjechały lub poszły, a nawet popłynęły hufce: Jaktorów, „Mazowsze” – Mińsk Mazowiecki, „Mazowsze” Płock, Płock, Przasnysz, Radom - miasto, Sochaczew, Sokołów Podlaski, „Doliny Liwca” – Węgrów, Żyrardów.

„Akcja letnia jest mniej liczna od ubiegłorocznej. Szacujemy, że w tym roku będzie mniejsza o około 50%. Nie oznacza to jednak, że połowa zuchów i harcerzy nie spędzi wakacji po harcersku. Wiele hufców organizuje zamiast obozów lub oprócz nich półkolonie lub jednodniowe zbiórki, wycieczki. Wakacje to także czas akcji szkoleniowych i podnoszenia kwalifikacji harcerskiej kadry” – mówi komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Cezary Supeł.

Wszystkie organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego wyjazdy są nadzorowane przez kuratora oświaty, służby sanitarne i straż pożarną. Można je znaleźć w oficjalnej bazie organizatorów wypoczynku, którą prowadzi Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie https://wypoczynek.men.gov.pl/. Jest to ogólnopolska baza, w której można sprawdzić każdego organizatora wypoczynku. Zatem każdy, kto miałby jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wakacyjnego wypoczynku swojego dziecka może samodzielnie sprawdzić legalność takiego wyjazdu.

---------------

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego jest terenową jednostką organizacyjną ZHP i skupia blisko 6.000 zuchów, harcerzy i instruktorów z terenu województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i okolicznych powiatów.

Historia Chorągwi sięga połowy lat dwudziestych ubiegłego wieku, a tradycje ruchu harcerskiego na Mazowszu sięgają czasów zaboru rosyjskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej Chorągiew Mazowiecka kontynuowała swoją działalność w ramach Szarych Szeregów - konspiracyjnego ZHP, pod kryptonimem „Ul Puszcza”, obejmując swym obszarem tereny Mazowsza, które znalazły się w granicach Generalnego Gubernatorstwa. Jawną działalność Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego wznowiła w roku 1945 r, a po okresie stalinowskim, odrodziła się w 1956 roku. W 1975 roku, w związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju Chorągiew Mazowiecka została i podzielona na chorągwie: Ciechanowską, Ostrołęcką, Płocką, Siedlecką i Radomską. Reaktywacja Chorągwi Mazowieckiej nastąpiła w marcu 1992 r.

Bohaterem Chorągwi jest Władysław Broniewski, urodzony w Płocku wybitny polski poeta i tłumacz, jeden z założycieli pierwszego płockiego zastępu skautowego, żołnierz Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego odznaczony krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych za walki w wojnie 1920 roku, kapitan II Korpusu Polskiego gen. Andresa.

Siedziba Chorągwi mieści się w Płocku w Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej ul. Krótka 3a.


3

WPiR/marcin