Bardzo ważne informacje dla przedsiębiorców, którzy otrzymali pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z COVID-19 z Powiatowego Urzędu Pracy.

Zmień wielkość czcionki:

99123221 115680513482911 4228047290301939712 o


Jakie warunki trzeba spełnić, żeby pożyczka została umorzona?

 

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (wypłaty środków).

 

Czy trzeba złożyć jakieś dokumenty, żeby pożyczka została umorzona ?

Nie. Przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez wymagany okres ani wniosku o umorzenie pożyczki.

Po upływie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, Urząd Pracy sprawdza spełnienie przez Pożyczkobiorcę warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy i niezwłocznie po stwierdzeniu spełnienia tego warunku, informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki

Co w przypadku prowadzenia działalności przez okres krótszy, niż 3 miesiące?

W przypadku gdy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki (wypłaty środków), pożyczka będzie podlegała zwrotowi w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Spłata pożyczki odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

UWAGA

Umowy o udzielenie pożyczki zawarte przed 24.06.2020r. ulegają zmianie z mocy prawa bez konieczności ich aneksowania w zakresie określonym w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w brzmieniu określonym tą ustawą.

Oznacza to, że ww. zasady obowiązują również pożyczkobiorców, którzy w zawartych przed 24.06.2020r. umowach o pożyczkę mieli określone inne zasady dotyczące umorzenia pożyczki.

WPiR