Wyszukaj

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zmień wielkość czcionki:

 DSC0086


W dniu 18 maja br. w Starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Starostę Gostynińskiego Pana Arkadiusza Boruszewskiego. W spotkaniu udział wzięli: Wicestarosta Gostyniński, Dyrektor PSSE w Gostyninie, Dyrektor PDPS w Czarnowie,Z-ca Komendanta KPP, Z-ca Naczelnika Prewencji KPP, Kierownik Biura ZK Starostwa.

 DSC0078


 DSC0083


Celem posiedzenia było przedstawienie aktualnej sytuacji epidemiologicznej dot. zagrożenia koronawirusem COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Gostynińskiego. Omówiono również wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych.


 DSC0080

 


 DSC0079


Biuro ds. Zarządzania

Kryzysowego i Bezpieczeństwa

WPiR