Wyszukaj

Oświadczenie Starosty

Zmień wielkość czcionki:

pair 2914879 1920


 

Szanowni Mieszkańcy

Powiatu Gostynińskiego.

W tych trudnych dla nas chwilach epidemii wirusa COVID-19 chciałbym Państwu na wstępie serdecznie podziękować za dotychczasową, odpowiedzialną postawę. Wyrażam także szczere uznanie za wyrozumiałość w związku z wprowadzonymi ograniczeniami funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gostyninie i wszystkich podległych placówkach.

Nigdy nie lekceważyliśmy zagrożenia jakie stwarza koronawirus, dlatego podjęliśmy szereg działań, które bezpośrednio wpłynęły na bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników, klientów przyjeżdżających do urzędu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wraz z wszystkimi filiami. Grupa osób wymieniona przeze mnie na końcu; czylimieszkańcy naszych DPS-ów,ze względu na najwyższe ryzyko wystąpienia powikłań towarzyszących COVID-19 zostały objęte szczególną opieką. Od dnia 06.03.2020r. wprowadzone zostały ograniczenia odwiedzin naszych podopiecznych. Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi nasi podopieczni mają także wprowadzone ograniczenia wyjść poza teren zamieszkiwanej placówki. We wszystkichpomieszczeniachzwiększono częstotliwość dezynfekcjispecjalistycznymi środkami. Personel każdego domu ma zapewnione środki dezynfekujące, przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe. Zakupiliśmy również kombinezony i fartuchy jednorazowe w celu dodatkowej ochrony personelu i naszych podopiecznych. W tym momencie mamy zabezpieczone środki ochrony osobistej na 3-4 miesiące. Wszyscy podopieczni pod stałym nadzorem lekarzy i mają zapewnioną pełną opiekę pielęgniarską. Podopieczni i personel mają wykonywane codzienne pomiary temperatury, a personel przybyły do pracy u którego stwierdzono by temperaturę powyżej 380C nie będzie dopuszczony do pracy w placówce, orazzostanie skierowany na obserwację. Ze względów epidemiologicznych zostały w ostatnim czasie wykonane badania przesiewowe w kierunku SARS-CoV-2 u wszystkich pracowników domów pomocy społecznej na terenie powiatu gostynińskiego - wierzymy, że wprowadzone szybkie ścieżki diagnozowania ograniczą rozprzestrzenianie się koronawirusa. Otrzymane wyniki umocniły nas w zasadności wdrożonych na początku marca obostrzeń. Nieczytelny wynik z pobranego testu otrzymał tylko jeden pracownik, dlatego wprowadziliśmy zgodnie z otrzymanymi wcześniej wytycznymi zapobiegawczodalsze kroki, a pracownik podany został kolejnym specjalistycznym badaniom i przebywa w izolacji do czasu otrzymania wyników przeprowadzonych badań.

Dla nas, osób odpowiedzialnych za mieszkańców i pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społeczne w Czarnowie i wszystkich jego filii najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpiecznych warunków w tym wyjątkowo trudnym czasie. Zagwarantowanie dostępu do całodobowej opieki, żywności i leków, oraz zorganizowania zajęć w każdej placówce tak, by zapewnić jak najwyższy komfort i zminimalizować negatywne odczucia wywołane wprowadzonymi ograniczeniami.

Starosta Gostyniński

Arkadiusz Boruszewski

WPiR