Uroczysty odbiór drogi powiatowej w miejscowości Trębki

Zmień wielkość czcionki:

 DSC0059


Dnia 13 maja 2020 roku w miejscowości Trębki odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki – m. Białka)”. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego: Starostowie Powiatu Gostynińskiego Pan Arkadiusz Boruszewski, Pani Maria Wróblewska, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Pani Elżbieta Kijek oraz służby Zarządu Dróg Powiatowych. Obecni byli również zaproszeni goście: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Pani Marlena Mazurska, Wójt Gminy Szczawin Kościelny Pani Barbara Stępniak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Wojciechowski, przedstawiciel wykonawcy firmy Drog-Bet Pan Marcin Głuchowski.


 DSC0069


Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1431W na odcinku od m. Trębki do m. Białka.


 DSC0014


W zakres zamówienia wchodziły: wykonanie robót ziemnych, wykonanie poszerzenia jezdni do 6m wraz z warstwami podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości warstw 9 cm, wykonanie poboczy szerokości 1m. wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie chodników, wykonanie 2 zatok autobusowych wraz z peronami, remontu przepustów, wykonanie zjazdów z drogi powiatowej wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


 DSC0019


Łączny koszt zadania wynosił 1.515.850,41 zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie   1.212.680,00zł


 DSC0076


 DSC0067


 

WPiR