Wyszukaj

Tarcza Antykryzysowa - dane za okres 01.04.2020 - 02.06.2020r.

Zmień wielkość czcionki:

DSC 9122


Sprawozdanie z wykorzystania rozwiązań zawartych w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie wniosków rozpatrywanych przez powiatowe urzędy pracy.

02.06.2020

WPiR