KOMUNIKAT DOT. REJESTRACJI JAKO OSOBA POSZUKUJĄCA PRACY

Zmień wielkość czcionki:

id ig12y gostynin uwaga pup w.750x393

DATA WPŁYNIECIA DO URZĘDU POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO KOMPLETU DOKUMENTÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI BĘDZIE UZNANA ZA DATĘ REJESTRACJI.
W celu potwierdzenia rejestracji pracownik Urzędu skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
UWAGA !
Przesłanie dokumentów do rejestracji nie jest jednoznaczne z nabyciem statusu osoby bezrobotnej/poszukującej pracy. W przypadku nie wypełnienia niezbędnych oświadczeń, braku podpisu w wyznaczonych miejscach, bądź braku niezbędnych dokumentów rejestracja nie zostanie dokonana. Rejestracji można dokonać na podstawie kompletnego wniosku zawierającego wszystkie dane i komplet załączników.

Druki do pobrania dla osoby poszukującej pracy:
  1. KARTA REJESTRACYJNA POSZUKUJACEGO PRACY
  2. INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH I OBOWIĄZKACH ORAZ FORMACH POMOCY DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY REA-1.2
  3. OŚWIADCZENIE REA-1.3
  4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH REA-1.7
Załączniki
1.Informacja o przysługujących prawach i obowiązkach dla PP. REA-1.2.pdf (pdf, 481 KB)
(2)2.Oświad. dot. posiadanych adresów i danych zawartych w DO. REA-1.3.pdf (pdf, 63 KB)
3.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. REA-1.7.pdf (pdf, 357 KB)
KARTA+Pp word.pdf (pdf, 682 KB)
źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
WPiR