Wyszukaj

Tarcza Antykryzysowa - niskooprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Zmień wielkość czcionki:

gostynin przedsiebiorczyy

Zgodnie z art. 15zzd ust.2  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568)  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ogłasza, że nadal trwa nabór Wniosków o udzielenie  jednorazowo pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020r.

Mikropożyczka ma na celu wspomóc polskich przedsiębiorców, a także zapewnić ochronę pracownikom i pracodawcom w obliczu kryzysu gospodarczego. Jednym z ważniejszych rozwiązań tzw. Tarczy antykryzysowej, które będą realizowane przez tut. urząd pracy są pożyczki udzielane mikroprzedsiębiorcom na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności do wysokości 5 tys. zł.

Udzielone wsparcie będzie jednak mieć charakter bezzwrotny o ile mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. W innym przypadku pożyczka podlega zwrotowi przez okres 12 miesięcy.
 
Kim jest mikroprzedsiębiorca?
 
Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Zasady ustalania średniorocznego zatrudnienia oraz wielkości obrotu w euro określa art. 7 ust.2-4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 
Oświadczenia
 
Oświadczenia we wnioskach są składane przez mikroprzedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, w brzmieniu: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Szczegółowe informacje o formie wsparcia wraz z odpowiednimi drukami

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania mikropożyczki, w tym obowiązujące instrukcje oraz zasady, znaleźć można na stronie:  https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.

W serwisie resortu pracy znajdują się również wszystkie wnioski wraz z załącznikami, jakie należy złożyć w urzędzie pracy.

Dodatkowo prosimy o pobranie, wypełnienie i przekazanie wraz z kompletem dokumentów Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencjie ekonomiczne z powodu COVID-19.
Wymagany dokument znajduje się w załącznikach pod nazwą:
Formularz COVID 19 pomoc publiczna zaê. nr 1 do wniosku.xls


Prawidłowo wypełnione wnioski oraz umowy prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez platformę praca.gov.pl,
pozwoli to, na obsługę sprawy, bez konieczności wizyty w urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.


Szczegółowych informacji na temat mikropożyczek udziela:
Pani Sylwia Syska tel. 798 182 912 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Pani Wioleta Kołodziejczyk tel. 798 182 912 lub 24 269 71 73 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Załączniki
(1)Tarcza antykryzysowa.pdf (pdf, 226 KB)
(1)Formularz COVID 19 pomoc publiczna zał. nr 1 do wniosku.xls (xls, 44 KB)
źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
WPiR

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w powiecie gostynińskim z dn. ...


UWAGA!

 

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl 


Raport dla powiatu gostynińskiego z dn. 25.02.2021r.

Województwo Powiat/Miasto Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
mazowieckie gostyniński 6 1,34 2 0 2

...