Wyszukaj

Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

Rada Powiatu


 W czwartek (26 marca br.) godz.1200 w sali posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego odbędą się obrady XVIII sesji Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.


 Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Gostynińskiego.

porządek obrad 26.03.2020


porządek obrad 26.03.20202

WPiR