Wyszukaj

Odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego -

Zmień wielkość czcionki:

przewok

W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

oraz podjęła uchwały:

- Nr XVI/100/2020 w sprawie delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

- Nr XVI/101/2020 w sprawieuchwalenia kierunków działania Zarządu Powiatu na rok 2020.

- Nr XVI/102/2020 w sprawiewyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 0011 Gorzewo, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka numer 14, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat.

- Nr XVI/103/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gostyniński.

- Nr XVI/104/2020 w sprawiezmiany załącznika Nr 1 do Statutu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/117/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

- Nr XVI/105/2020 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Gostynińskiego na cel publiczny.

- Nr XVI/106/2020 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gostynińskiego.

- Nr XVI/107/2020 zmieniającą uchwałę nr II/10/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji stałych Rady Powiatu Gostynińskiego w tym Przewodniczących Komisji.

- Nr XVI/108/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Gostynińskiego na rok 2020,

- Nr XVI/109/2020 w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie.

oprac. Biuro Rady

WPiR