Wyszukaj

Podpisanie umowy z Wojewodą

Zmień wielkość czcionki:

daa

Przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego (Starosta, Wicestarosta, Skarbnik Powiatu) w dniu 18 grudnia 2019 r. udali się do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w celu podpisania umowy o udzieleniu dotacji w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn. ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (od miejscowości Trębki do miejscowości Białka) ”. Całkowita kwota dotacji na wyżej wymienioną inwestycję wynosi 80%..

drogbb

WPiR