Wyszukaj

Odbyła się X Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Zmień wielkość czcionki:

 

sesjaaa

W dniu 25 czerwca 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.


Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła :

  • Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2018.

oraz podjęła uchwały:

  • w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2018 rok.
  • w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
  • w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gostynińskiego.
  • w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu gostynińskiego.
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Gostynińskiego.
  • zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019.
WPiR