Finał wojewódzki konkursu plastycznego „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Zmień wielkość czcionki:

1 41447

Trzydzieści trzy osoby zostały nagrodzone w wojewódzkim finale konkursu plastycznego „W trosce o nasze bezpieczeństwo” którego organizatorem jest Szef Obrony Cywilnej Kraju – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej . Pan Sylwester Dąbrowski, I Wicewojewoda Mazowiecki wręczył zwycięzcom m.in. sprzęt elektroniczny, hulajnogi, gry i książki. Uroczyste przekazanie nagród i dyplomów odbyło się 21 czerwca 2016 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. 
Prace konkursowe oceniano w czterech kategoriach wiekowych: grupa I-uczniowie klas 1-3, grupa II –uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, grupa III-uczniowie gimnazjów oraz grupa IV- uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych i oddziałów integracyjnych. 
Wśród finalistów wojewódzkiego etapu konkursu „W trosce o nasze bezpieczeństwo”, znalazły się dwie uczennice z Powiatu Gostynińskiego :
grupa II: Natalia Rzepnikowska – Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie / Opiekun P. Halina Goliszewska
grupa III: Maja Wasilewska Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie / Opiekun P. Anna Michalska
W/w uczennice zakwalifikowały się do ogólnopolskiego etapu konkursu. Konkurs ma na celu kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży. Etap wojewódzki został przeprowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego we współpracy z Komendą Główną Straży Pożarnej.

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Wydział PR